Afgesloten overdekte fietsenstallingen

Bekijk op kaart

Inhoud

Stad Mortsel verhuurt op acht plaatsen in de stad afgesloten overdekte fietsenstallingen. Deze fietsenstallingen bieden een oplossing aan mensen die hun fiets thuis moeilijk kunnen stallen. We plaatsen ze ook in buurten waar er weinig of geen plaats is om fietsen veilig en droog te stallen.

Voorwaarden

  • De fietsenstallingen hebben een elektronisch slot dat enkel door gebruikers met een toegangsbadge of app op de smartphone kan worden geopend.
  • Bij aanvang van de overeenkomst ontvang je één toegangsbadge per fiets.
  • Defecten moeten aan het stadsonthaal gemeld worden. In dringende gevallen buiten de kantooruren kunnen defecten aan de lokale politie MINOS worden gemeld (tel. 03 451 98 98).

Procedure

Ben je geïnteresseerd in een plekje in één van onze fietsstallingen? Contacteer dan themaloket ruimte.

Bedrag

  • Stad Mortsel verhuurt de stalplaatsen aan 70 euro per fiets per jaar.
  • De retributie voor een nieuwe badge (na verlies of diefstal) bedraagt 20 euro.