Adviesraden

Met het nieuwe participatiereglement innoveren we inspraak en advies in Mortsel. De adviesraden gaan vanaf nu zelfstandig te werk, maar kunnen rekenen op ondersteuning van de coördinator verenigingen en inspraak. Ze kunnen de aanwezigheid van een ambtenaar vragen tijdens een overlegmoment indien er bij een bepaald agendapunt meer duiding nodig is. Afhankelijk van het onderwerp, zal de coördinator de juiste collega aanspreken om de nodige toelichting te komen geven aan de adviesraad.

We richten ook een overkoepelende Participatieraad in, waarin alle adviesraden worden vertegenwoordigd, om brede thema’s te bespreken die de verschillende adviesraden overstijgen, zoals communicatie, toegankelijkheid, enz.

Het bestuur kan de Participatieraad of de verschillende adviesraden raadplegen over bepaalde dossiers of thema’s. De verschillende raden hebben ook een signaalfunctie en kunnen op eigen initiatief advies geven. Ze doen ook aan belangenbehartiging voor die personen die niet als groep voor zichzelf (kunnen) opkomen.

Wil jij ook je mening geven, maar heb je geen tijd of zin om aan sluiten bij een adviesraad? Schrijf je dan in voor ons online burgerpanel en dan ontvang je af en toe een bevraging per mail.

Contact

Downloads