Acties in Mortsel

We zetten in op zeven speerpunten die de komende jaren nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en onze stad weerbaar te maken tegen hitte, droogte en wateroverlast: 

1. Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld.

2. Groenblauwe netwerken van open ruimte tot in de kern.

3. Klimaatneutrale en klimaatbestendige kern.

4. Klimaatvriendelijke mobiliteit.

5. Lokale hernieuwbare stroom.

6. Duurzaam ondernemen.

7. Lokale en circulaire consumptie.

Per speerpunt worden verschillende doelstellingen vooropgesteld en acties uitgewerkt, zowel op korte, middellange als lange termijn.