Acties in Mortsel

We zetten in op zeven speerpunten die de komende jaren nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en onze stad weerbaar te maken tegen hitte, droogte en wateroverlast: 

1. Klimaatneutrale organisatie als voorbeeld.

2. Groenblauwe netwerken van open ruimte tot in de kern.

3. Klimaatneutrale en klimaatbestendige kern.

4. Klimaatvriendelijke mobiliteit.

5. Lokale hernieuwbare stroom.

6. Duurzaam ondernemen.

7. Lokale en circulaire consumptie.

Per speerpunt worden verschillende doelstellingen vooropgesteld en acties uitgewerkt, zowel op korte, middellange als lange termijn.

Contact

Themaloket Ruimte

Adres
Neerhoevelaan 50 , 2640 Mortsel MG 74
Tel.
03 444 17 17
onthaal@mortsel.be