Achtertoegang

Inhoud

Grenst je achtertuin aan het openbaar domein of aan stadseigendom dat toegankelijk is voor publiek zoals bijvoorbeeld een park? Dan kan je mits toelating een toegangspoortje plaatsen. Deze toegang is enkel bestemd voor voetgangers en mag maximaal 1 meter breed zijn.

Voorwaarden

 • Handelaars moeten de toelating gebruiken in functie van een nooduitgang.
 • Particulieren moeten de toelating gebruiken in functie van een voetgangersdoorgang.
 • Het gebruik van de toelating mag geen hinder of schade toebrengen aan anderen.
 • De toelating stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere (omgevings)vergunningen of machtigingen.
 • De toelating vervalt indien er binnen de zes maanden na afgifte geen gebruik van gemaakt wordt.
 • De toelating wordt ten persoonlijke titel gegeven. Dat wil zeggen dat hij van rechtswege vervalt:
  • wanneer de particuliere verkrijger verhuist;
  • wanneer de handelaar de zaak stopzet of overlaat.
 • De toelating kan op elk moment ingetrokken worden zonder dat er een schadevergoeding gevraagd kan worden.

Procedure

 • De aanvraag moet gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stadsplein 1 te Mortsel of via e-mail ruimte@mortsel.be. Je kan hiervoor gebruikmaken van het aanvraagformulier op deze pagina.
 • De aanvraag omvat de gegevens van de aanvrager, het betrokken perceel en een gedetailleerde beschrijving van de bestaande toestand en de beoogde wijziging ervan.
 • Het college zal op basis van de concrete omstandigheden ter plaatse al dan niet een toelating geven.
 • De toelating moet geregistreerd worden.

Bedrag

Jaarlijkse vergoeding

Toelating toegang aan een particulier

50 euro

Toelating nooduitgang handelsvestiging

Oppervlakte van de handelsvestigingJaarlijkse vergoeding
tot 200 m2200 euro
201 m2 tot 1.000 m2500 euro
> 1.001 m21.250 euro

Registratie

De kosten voor het registreren van de toelating vallen ten laste van de verkrijger.

Downloads

 • Aanvraagformulier achtertoegang.pdf 278,9 Kb
 • Model toelating achtertoegang.pdf 65,3 Kb
 • Reglement achtertoegang.pdf 57,5 Kb
 • gemeenteraadsbesluit achtertoegangen 20100622.pdf 198,3 Kb