Accommodatie

Retributie op het gebruik van accommodatie van lokaal bestuur Mortsel

De gemeenteraad keurde op 2 maart 2021 het retributiereglement op het gebruik van accommodatie van lokaal bestuur Mortsel voor de aanslagjaren 2021-2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 april 2021.

Gebruikerscode accommodatie lokaal bestuur Mortsel

'Wie volgens het retributiereglement recht heeft op het A-tarief kan ten vroegste twee jaar voor de gewenste datum een optie nemen op de infrastructuur. Alle andere gebruikers kunnen ten vroegste 12 maanden op voorhand een optie nemen. Per activiteit kunnen maximum twee data in optie worden genomen. Deze opties blijven twee maanden geldig waarna ze automatisch vervallen indien er geen overeenkomst werd afgesloten.'

Dit en veel meer lees je in de gebruikerscode via onderstaande button.

Gebruikerscode accommodatie Lokaal bestuur Mortsel.pdf57 Kb(pdf)

Gebruikstarieven Sportlandschap

Op 7 december 2022 keurde de raad van bestuur van AGB Mortsel de gebruikerstarieven voor het Sportlandschap goed.

Zaalzoeker en locatiefiches

Lokaal bestuur Mortsel biedt heel wat locaties aan om te huren. De gebundelde informatie over hierover vind je via onze zaalzoeker.