Aanpassing straatprofiel Wouwstraat - proefopstelling

Gepubliceerd op ma 24 jul. 2023 om 10.29 uur
Lokaal bestuur Mortsel en lokaal bestuur Hove werken al even aan de verbetering van de veiligheid in de Wouwstraat.

Er moeten tevens oplossingen geboden worden aan enkele technische problemen ter hoogte van de goten en boordstenen.

Mortsel heeft in overleg met Hove een dossier opgesteld voor het oplossen van deze technische problemen aan de wegenis. Het fietspad aan de zijde van Hove wordt vernieuwd.

Tegelijk worden er ook ingrepen ingepland om de snelheid te verminderen en het uitzicht van de Wouwstraat aan te passen aan haar functie binnen een zone 30:

  • de kruispunten worden geaccentueerd door beschildering van het wegdek in een okergele kleur;
  • aan de zijde van Hove in het deel tussen de Mortselsesteenweg en de Leliestraat worden enkele uitstulpingen voorzien om de snelheid af te remmen. Ook wordt de oversteek van het dubbelrichtingsfietspad richting spoorwegbrug herbekeken.

Voor de definitieve goedkeuring van de herinrichting installeert lokaal bestuur Hove een proefopstelling ter hoogte van de geplande uitstulpingen aan de zijde van Hove. De proefperiode is gepland van 24 juli tot 25 oktober 2023. De opbouw van de proefopstelling met bijhorende bebording gebeurt in de loop van de week van 24 juli.