Aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap

Wie over een geldige kaart als mindervalide beschikt, kan een voorbehouden plaats voor gehandicapten aanvragen bij de stad Mortsel. Die plaats zal ook kunnen worden gebruikt door andere kaarthouders.

Voorwaarden

  • beschikken over een geldige kaart als mindervalide
  • niet beschikken over een parkeergarage of staanplaats
  • gebruik maken van een hulpmiddel bij verplaatsingen (bijvoorbeeld: rolstoel)
  • wonen in een straat die voldoet aan de verkeerstechnische vereisten (de wijkagent bekijkt dit per dossier)
  • een positief advies van de stedelijke cel mobiliteit

Aanvraag

  • schrijf of mail naar de dienst samenleven en preventie, Stadsplein 1, 2640 Mortsel, e-mail preventie@mortsel.be
  • indien je je aanvraag persoonlijk wil doen bij de dienst samenleven, moet je een afspraak maken
  • geef zo veel mogelijk uitleg over de situatie
  • voeg een kopie van je kaart als mindervalide toe
  • er wordt advies gevraagd aan de politie en de gemeenteraad moet hierover beslissen, de stad bekijkt de aanvragen in alle objectiviteit en probeert zo snel mogelijk een oplossing te vinden

Uitgelicht

Stadsonthaal

Stadsplein 2

2640 Mortsel

03 444 17 17