Werkingstoelage erkende natuurverenigingen

Aanvragen

Inhoud

De aanleg en onderhoud van landschapselementen en tuinelementen kunnen door lokale verenigingen worden gedaan. Om die verenigingen te ondersteunen, kunnen zij een erkenning krijgen en een jaarlijkse werkingstoelage ontvangen.

Voorwaarden

Om als vereniging erkend te worden, dient er cumulatief voldaan te zijn aan volgende voorwaarden:

  1. de vereniging is gevestigd in Mortsel, of heeft een lokale afdeling met als werkingsgebied Mortsel;
  2. de vereniging heeft in de statuten als doelstelling natuurbehoud, bescherming en instandhouding van het leefmilieu, de bevordering van de biodiversiteit of daaraan gelijkgesteld;
  3. minstens één afgevaardigde van de vereniging dient lid te zijn van de Mortselse Milieuadviesraad;
  4. de vereniging werkt op regelmatige basis aan de aanleg en onderhoud van landschapselementen, tuinelementen of equivalente vegetaties op het grondgebied van Mortsel.

In afwijking van de algemene voorwaarden, komen erkende verenigingen in aanmerking voor subsidies voor de aanleg en onderhoud van landschapselementen, tuinelementen of equivalente vegetaties op gronden in eigendom van een publieke instelling. De subsidie bedraagt 50% van de oorspronkelijke waarde.

Procedure

Erkende verenigingen kunnen de werkingstoelage digitaal aanvragen via het online aanvraagformulier.

Bedrag

De werkingstoelage omvat een subsidie voor de vaste werkingskosten ten bedrage van 75 euro jaarlijks.