Straatverlichting in Mortsel gaat uit, maar niet overal

Gepubliceerd op wo 16 nov. 2022 om 10.50 uur
Aan alle burgers en overheden in Europa wordt gevraagd om het energieverbruik op korte termijn aanzienlijk te beperken.

De oorlog in Oekraïne zorgt voor energieschaarste en sterk gestegen energieprijzen. Om een energietekort de komende winter te vermijden, wordt aan alle burgers en overheden in Europa gevraagd om hun energieverbruik op korte termijn aanzienlijk te beperken.

De gemeenteraad heeft beslist om in Mortsel de verlichting op de openbare weg te beperken voor een periode van minstens 7 jaar. Dit levert een besparing op van 300.000 kWh/jaar elektriciteit. Dat komt overeen met het jaarverbruik van meer dan 100 gezinnen en levert een besparing van 120.000 euro per jaar op. Concreet wil dit zeggen dat de openbare verlichting uitgaat tussen 00.00 en 05.00 uur. Er zijn uitzonderingen. Op gewestwegen, fietsostrades en enkele gemeentewegen waar meer verkeer is, blijft het licht wel branden.

Wie deed het ons voor?

Lint en Kapellen doven al jaren de openbare verlichting ’s nachts. Met succes. De politiezone HEKLA onderzocht of dit voor een stijging van het aantal misdrijven had gezorgd, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Waar blijft het licht in Mortsel wel branden?

  • op de fietsostrades F1 en F10;
  • op de gewestwegen: Antwerpsestraat, Krijgsbaan, Liersesteenweg, Mechelsesteenweg, Statielei en Vredebaan;
  • op volgende gemeentewegen: Boechoutselei, Deurnestraat (tussen Zilverbeeklaan en rondpunt Septestraat), Drabstraat, Edegemsestraat, Groenstraat, Guido Gezellelaan, Heirbaan, Lodewijk Dosfellei (tussen Stadsplein en Fortstraat), Molenlei, Molenstraat (tussen Mechelsesteenweg en Jordaenslei), Roderveldlaan, Wouwstraat (tussen Groenstraat en Boechoutselei).

Op deze wegen is er meer verkeer dan op andere, waardoor straatverlichting op die plaatsen meer noodzakelijk is dan op andere in functie van de verkeersveiligheid.

Wat zijn de voordelen?

De openbare verlichting ’s nachts 5 uur lang doven, levert een flinke besparing op in tijden van zeer hoge energieprijzen, maar we verminderen ook de CO2-uitstoot en dringen de lichtvervuiling terug.

Planning

De komende maanden zal Fluvius stapsgewijs starten met het doven van de openbare verlichting. Iedere verlichtingspaal moet daarvoor apart worden omgeschakeld, een werkje dat tijd vraagt. Van zodra er meer duidelijkheid is over de concrete planning, kan je die terugvinden op www.mortsel.be.

Ondertussen meer en meer ledverlichting

Alle openbare verlichting in Mortsel wordt stapsgewijs omgevormd tot ledverlichting. Dit proces noemen we ‘verledding’. Stapsgewijs zorgt dit voor een vermindering van elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting met 40% tegen 2030.

Deze verledding in combinatie met het doven van de openbare verlichting tussen 00.00 en 05.00 uur, zal de totale energiebesparing tussen nu en 2030 doen oplopen van 30% nu tot 50% in 2030.