Statuut fietsstraat Van Dijckstraat afgeschaft

Gepubliceerd op di 22 aug. 2023 om 10.10 uur
Op 17 augustus 2023 werd het statuut van fietsstraat in de Van Dijckstraat afgeschaft. De situatie wordt binnenkort opnieuw geëvalueerd.

In 2020 kreeg de Van Dijckstraat het statuut van een fietsstraat. Sinds de invoering werden we regelmatig door buurtbewoners gecontacteerd die dit statuut liever opnieuw zagen verdwijnen. De voornaamste redenen daarvoor waren de lengte van de straat, de aanwezigheid van fietssuggestiestroken en de aanwezigheid van de blokken die de weg versmallen. De combinatie maakt dat de straat niet intuïtief valt te interpreteren. Ook werden we gecontacteerd door een buurtcomité van de Van Dijckstraat, die een petitie met handtekeningen voorlegden. We gingen met hen in gesprek. Ook hun aanvoelen was dat de wegversmallingen vooral de veiligheid voor fietsers in het gedrang brachten, omdat zij te weinig uitwijkruimte hadden. Om die reden en mede op hun vraag zal de opstelling in de Van Dijckstraat als proefproject gewijzigd worden.

We beslisten om het statuut fietsstraat voorlopig weer in te trekken in de Van Dijckstraat, en de wegversmallingen weg te halen. In de plaats daarvan zullen we inzetten op nieuwe fietsmarkeringen aan weerszijden van de straat. De zone 30 blijft uiteraard wel behouden.

We zullen de snelheid in de straat monitoren om te bekijken wat de effecten zijn van deze nieuwe situatie. Zo kunnen we evalueren of dit proefproject al dan niet geslaagd is.