Signalisatievergunning voor grondwerken

Vraag aan

Inhoud

Je vraagt een signalisatievergunning aan voor het uitvoeren van werken in opdracht van de stad Mortsel, in opdracht van een nutsmaatschappij of AWV. Je bent zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van de signalisatie en de aanvraag van de signalisatievergunning.

Je vraagt een signalisatievergunning aan voor grondwerken in opdracht van een nutsmaatschappij of AWV. Dit grondwerk is gekend in het GIPOD.

Voorwaarden

Hou er rekening mee dat je vaak al een aantal adviezen in je bezit moet hebben vóór je je aanvraag op ons platform kan opstarten. Afhankelijk van de inhoud van je aanvraag moet je bijvoorbeeld goedkeuring hebben van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, de luchthaven van Deurne,… Pas wanneer je een antwoord van deze instanties hebt gekregen, kan je je aanvraag bij ons opstarten. Je voegt dan de adviezen van deze instanties als bijlage bij je aanvraag toe. Dat kan in de laatste stap van het aanvraagproces. Indien je als aannemer instaat voor het uitvoeren van werken van een nutsmaatschappij, moet je ook het collegebesluit toevoegen waarbij stad Mortsel aan het nutsbedrijf in kwestie toelating geeft om de desbetreffende werken uit te voeren.

Er moet vooraf toestemming zijn van:

  • het college van burgemeester en schepenen van stad Mortsel indien het gaat om nutswerken die meer dan 3 m2 in beslag nemen. Voor het uitvoeren van werken kleiner dan 3m2 kunnen nutsmaatschappijen een jaarvergunning voor het uitvoeren van werken aanvragen via het e-mailadres ruimte@mortsel.be of via een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen van stad Mortsel, Stadsplein 1, 2640 Mortsel. Deze verplichting valt onder de verantwoordelijkheid van de nutsmaatschappij;
  • De Lijn wanneer er hinder is voor tram of busverkeer. Contacteer hen op het telefoonnummer 03 218 14 11;
  • de luchthaven van Deurne wanneer er bouwkranen of andere voorwerpen in de hoogte geplaatst worden. Geef duidelijk aan over hoeveel meter het gaat. Contacteer hen via het e-mailadres inspection@antwerpairport.aero;
  • Infrabel wanneer je werken plant in de omgeving van de spoorwegovergang in de Deurnestraat ter hoogte van station Mortsel. Contacteer hen via het contactformulier op hun website.

Procedure

Wanneer je deze adviezen hebt ingewonnen en je je aanvraag digitaal bij ons hebt ingediend, hebben wij bijkomend volgende behandelingstermijn nodig:

  • 12 werkdagen voor de initiële aanvraag
  • 5 werkdagen voor een verlenging