Sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor

Inhoud

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

WoonWeb is het sociaal verhuurkantoor dat werd opgericht door de OCMW’s van Aarstelaar, Boechout, Borsbeek, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Edegem. Deze laatste stapte in 2014 uit de samenwerking.

Als je een woning huurt bij een SVK kan je ook in aanmerking komen voor een huursubsidie of voor een huurpremie.

Voorwaarden

  • je bent 18 jaar of ouder
  • je gezinsinkomen (geïndexeerd) van max. 3 jaar terug (voor aanvragen in 2023) bedraagt niet meer dan
    • 30.460 euro als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste
    • 27.698 euro als je een alleenstaande persoon bent met een handicap
    • 42.156 euro in alle andere gevallen, plus 2.143 euro per persoon ten laste.
  • Je mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Alle info en details over deze voorwaarden kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Procedure

Inschrijving

Om je in te schrijven voor een huurwoning, neem je contact op met het onthaal Welzijn van lokaal bestuur Mortsel.

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer je hierover bij SVK WoonWeb. Je mag je wel bij verschillende sociale verhuurinstanties inschrijven.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Bedrag

Als je akkoord gaat met de woning die je wordt aangeboden, sluit je een standaardhuurcontract voor negen jaar af met het SVK. Je betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van je inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. Je betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar betaalt. Het SVK helpt je ook om een huursubsidie aan te vragen.

Externe links