Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsververgunningen afgeleverd worden. RUP’s vervangen sinds 1999 geleidelijk aan de gewestplannen en de bijzondere plannen van aanleg (BPA).

Contact

Themaloket Ruimte

Adres
Neerhoevelaan 50 , 2640 Mortsel MG 74
Tel.
03 444 17 17
onthaal@mortsel.be