Moet ik een aanvraag doen?

Eerst een account aanmaken

Een aanvraag starten met een account

Inhoud

Moet je een aanvraag doen voor jouw activiteit of evenement?

Als je in Mortsel een activiteit organiseert, als particulier of vanuit een bedrijf, organisatie of vereniging, dan moet je dat aanvragen via ons evenementenloket. In de meeste gevallen heb je een officiële toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen. Zo heb je een evenemententoelating nodig voor feesten, vermakelijkheden, braderijen en evenementen die plaatsvinden in openlucht, in een gesloten ruimte of op de openbare weg en die toegankelijk zijn voor het publiek. Je hebt dus ook een toelating nodig voor een publieke bijeenkomst op een privélocatie. Gaat het om een privéactiviteit op privédomein, dan heb je geen toelating nodig.

Let op: als het over een commerciële verkoop van een handelaar gaat, mag je je via e-mail rechtstreeks wenden tot lokale.economie@mortsel.be. Bijvoorbeeld: een chocolatier wil als handelaar graag paaseitjes verkopen op de zaterdag voor Pasen.

Beslissingsboom aanvraag activiteiten en evenementen110,8 Kb(pdf)

Waarom moet je een aanvraag doen?

 • Het team evenementen stuurt je aanvraag meteen door naar de nodige instanties zoals andere stadsdiensten, politie, brandweer, … Door de aanmelding in het evenementenloket is er voor al die instanties een aanspreekpunt voor jouw evenement. Dat ben jij;

 • Het team evenementen zorgt na je aanvraag voor de nodige ondersteuning, informatie, toelatingen en vergunningen;

 • Door je aanvraag kunnen we ook nagaan of je activiteit niet gehinderd wordt door andere evenementen, eventuele wegwerkzaamheden of andere werken en verbouwingen;

 • Een evenement of activiteit organiseren vraagt een goede voorbereiding en planning. Ben je wel in orde met de wetgeving en het politiereglement? Wat moet je doen om met de algemene veiligheid, brandveiligheid, verzekeringen, … in orde te zijn? Door het formulier in te vullen overloop je voor jezelf nog eens een aantal mogelijke valkuilen;

 • Vindt je evenement plaats op het openbaar domein? Dan wordt die inname van openbaar domein tijdens je evenementenaanvraag mee behandeld.

Wanneer moet je ten laatste een aanvraag indienen?  

 • Voor je activiteit of evenement vraag je ten laatste 6 weken op voorhand je toelating aan;

 • Voor grote evenementen (>1.500 bezoekers) of voor activiteiten met een verhoogd risico moet je minstens 12 weken rekenen om je toelating of vergunning nog tijdig te kunnen ontvangen.

Bijvoorbeeld:

 • Festivals en openluchtfuiven (tenten);

 • Sportevenementen;

 • Betogingen, manifestaties en grote optochten;

 • Afsteken van vuurwerk;

 • Circussen.

Twijfel je? Vraag informatie aan het evenemententeam via evenementenloket@mortsel.be

Hoe kan je een toelating of vergunning aanvragen?

Om het je extra makkelijk te maken, werken we met een online aanvraagformulier.

Maak een login aan en Eagle zal je profiel onthouden. Wat zijn hier de voordelen van? Je moet niet bij elke aanvraag alle contactgegevens opnieuw ingeven. Je kan in Eagle een deel van de aanvraag invullen en er later op verder werken. Je kan ook te allen tijde nagaan in welke stap jouw aanvraag zich bevindt. En als laatste kan je een eerdere aanvraag kopiëren om ze opnieuw te gebruiken bij de volgende editie van je evenement.

Handleiding account Eagle aanmaken.pdf746,1 Kb(pdf)

Tip: wanneer je een activiteit of evenement organiseert en je plaatst tijdelijke constructies zoals een tent, een partytent, eetkraam, EHBO, opblaasbare structuren, enz., dan moet je een grondplan indienen tijdens je evenementenaanvraag. Je kan Google Maps gebruiken om een grondplan te maken. Dit heeft het voordeel dat het grondplan doorgestuurd kan worden via een link zodat je geen grote bestanden moet uitwisselen. Verder kunnen meerdere mensen aan het plan werken omdat het in de 'cloud' staat. In het aanvraagformulier voor evenementen kan je dan de link naar het grondplan ingeven. Je hebt wel een account nodig om dit te kunnen uitvoeren.

handleiding inplantingsplan met Google Maps1 Mb(pdf)        

Enkel inname openbaar domein?

Wil je enkel het openbaar domein innemen voor een verhuis, een container, enz. dat losstaat van een activiteit of evenement? Dat moet je enkel een aanvraag voor inname openbaar domein doen. 

Downloads

 • Algemene voorwaarden evenementen.pdf 105,6 Kb
 • Geluidsschema evenementen.pdf 32,6 Kb