Meldings- en klachtenkaart

Heb je vragen over de omleidingen of de werf Krijgsbaan? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur van het agentschap Wegen en Verkeer via mail en telefoon (tijdens de kantooruren): bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0468 03 53 84.

Wat is een melding?

Als je iets meldt, een suggestie of een verzoek indient bij het stadsbestuur, dan signaleer je een tekortkoming die je graag wil opgelost zien, zoals bv. een put in de rijbaan, een verstopte rioolkolk, zwerfvuil, enz. Een melding wordt steeds opgevolgd door onze stadsdiensten.

Wat is een klacht?

Wanneer je duidelijk ontevreden bent over een antwoord of beslissing, of klaagt over een prestatie die door het stadsbestuur al dan niet werd uitgevoerd, spreken we van een klacht. Ook wanneer je al verschillende meldingen hebt ingediend, maar je niet tot een oplossing komt met onze stadsdiensten, spreken we van een klacht. Een klacht wordt niet opgevolgd door de diensten, maar via een Ombudsman.

Je wil iets melden of een klacht indienen? Heb je een verzoek?

Vul hieronder je contactgegevens in, samen met gedetailleerde informatie (zoals bv. de exacte locatie). Voeg gerust ook een foto toe zodat we de situatie zo goed mogelijk kunnen inschatten. Hoe meer informatie we van jou krijgen, hoe beter we de melding kunnen opvolgen.
Indien je een klacht wil indienen die niet aan een bepaalde locatie is gebonden, mag je gewoon ons postadres - Stadsplein 1 - als locatie toevoegen.

Opgelet: vul telkens een nieuw formulier in indien je meerdere zaken te melden hebt, zo zal elke melding steeds bij de juiste dienst terechtkomen.

Wat met meldingen rond openbare verlichting?

De openbare verlichting in Mortsel wordt door Eandis beheerd. Als er dus een verlichtingspaal defect is, kunnen we niet zelf optreden. Je kan wel zelf Eandis op de hoogte brengen van het probleem via hun website http://www.straatlampen.be.

Wat met meldingen rond misgelopen afvalophaling?

IGEAN staat in voor de afvalophaling in Mortsel. Werd je afval niet opgehaald? Laat het zo snel mogelijk weten aan IGEAN. Misschien zijn hun ophalers nog op ronde en kunnen ze nog snel langskomen. Zij volgen je melding sowieso op.

e-mail: inzameling@igean.be
telefoon: 03 350 08 14

Opgelet!
Juridische informatie en privacy: lees hier onze algemene verklaring.

Uitgelicht