Aanvraag financiële ondersteuning van een evenement ter promotie van de stad Mortsel

Contactgegevens en nuttige informatie

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

VOORAF

Je staat op het punt om via digitale weg een financiële ondersteuning voor de organisatie van een evenement ter promotie van de stad Mortsel aan te vragen. Hierbij verklaar je kennis genomen te hebben van het reglement 'Reglement financiële ondersteuning van evenementen ter promotie van de stad Mortsel'.

Juridische informatie en privacy: lees hier onze algemene verklaring.

Indien het om een rechtspersoon, een vzw of een feitelijke vereniging gaat, vermeld je die gegevens en niet van de persoon die de aanvraag doet.
*Hoeveel bezoekers verwacht je gedurende het evenement? Indien het een meerdaags evenement betreft, vragen we de geschatte totaalsom van bezoekers. Dit is indicatief in functie van de principiële goedkeuring. De effectieve opkomst zal bepalen welk subsidiebedrag finaal wordt toegekend.
Binnen de perken van de kredieten (daartoe goedgekeurd op het budget van de Stad Mortsel) kent het college van burgemeester en schepenen van de stad Mortsel een financiële ondersteuning toe, die nooit meer kan bedragen dan 50% van het bedrag aan eigen investering door de aanvrager in het evenement en dat bovendien beperkt wordt tot de bedragen die de premietabel in het reglement weergeeft.
*Betreft het een evenement dat de stad Mortsel als woon- en winkelstad en/of het ondernemen, de detailhandel of de horeca promotioneel ondersteunt en derhalve de individuele belangen van de initiatiefnemer(s) overstijgt?
De financiële ondersteuning door het stadsbestuur moet blijken uit alle publicaties, persartikelen, affiches, folders en andere vormen van publiciteit voor het evenement en dat door ofwel het logo van de stad Mortsel ofwel de melding “met de steun van de stad Mortsel”. Dit dient te gebeuren in de huisstijl van de stad en in overleg met en na goedkeuring door de dienst communicatie van de stad Mortsel. De stad Mortsel behoudt zich het recht voor om te allen tijde in overleg met de organisatie van het evenement om spandoek(en) of banner(s) van de stad een prominente plaats te geven op de locatie van het evenement.

Tijdveld

Tijdveld

Wens je een voorschot op de subsidie? De aanvrager kan eventueel een voorschot vragen, dat niet meer dan 50% kan bedragen van het bedrag dat door het college voorlopig wordt vastgelegd. Dit wordt achteraf verrekend bij de definitieve toekenning. Indien het recht op de subsidie achteraf door omstandigheden vervalt, betekent dat tevens de teruggave van het voorschot.

Verklaring op eer.

De aanvrager bevestigt hierbij de juistheid van bovenstaande gegevens.

Uitgelicht