security

Als organisator van een fuif is het belangrijk dat je weet dat de inzet van een bewakingsdienst nooit kan worden verplicht via een politiereglement of door een besluit van de burgemeester.

Beslis je toch om een bewakingsteam in te zetten dan heb je als fuiforganisator volgende mogelijkheden:

  • je kan een erkende bewakingsfirma inhuren. Dit moet je melden in je aanvraag om een fuif te organiseren via het online evenementenloket. De burgemeester kan dit weigeren;
  • je doet een beroep op eigen vrijwilligers. De namen moest je tot op heden opgeven in diezelfde aanvraag. Vanaf nu gebruik je daarvoor dit apart formulier (volg deze link). Ook hier kan de burgemeester bepaalde personen weigeren;
  • je kan ook opteren voor een combinatie van professionele bewakers en vrijwilligers.


Uitzonderingen

Alle Mortselse jeugdverenigingen ondertekenden het fuifcharter, waarmee ze zich engageren om steeds minimum 4 mensen te voorzien voor het toezicht.

Regelgeving

Sinds 10 november 2017 (BS 2017-10-31) is de nieuwe wet op de private en bijzondere veiligheid van kracht (wet van 2 oktober 2017). Een belangrijke wijziging in deze wet is dat een vereniging bij een evenement of ter gelegenheid van een occasionele dansgelegenheid die ze zelf organiseert, statisch toezicht en controle op het publiek kan laten uitoefenen door de effectieve leden van de vereniging of door personen die een band met de vereniging hebben. Wel moet de burgemeester, na advies van de korpschef, toestemming verlenen. De vrijwilligers vallen niet onder de notie 'interne bewakingsdienst', maar ze moeten aan bijkomende voorwaarden voldoen en ze mogen geen fooien ontvangen. Ze kunnen bagage controleren, de toegang ontzeggen en personen vatten in afwachting van de komst van de politiediensten. (bron: link)

De vereniging die vrijwilligers inschakelt voor deze bewakingstaken moet dit minstens 21 dagen vóór het begin van het evenement melden aan de burgmeester via een formulier (volg deze link) en een kopie hiervan moet op dezelfde moment worden bezorgd aan het ministerie Binnenlandse Zaken via het mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be.

Meer info via het mailadres evenementenloket@mortsel.be

Uitgelicht