Vroegtijdige zorgplanning (wilsverklaringen)

Met vroegtijdige zorgplanning wordt bedoeld  dat je vastlegt wat jouw wil is in verband met je levenseinde.

Zo kan je bijvoorbeeld verklaren wat je niet meer wil (de negatieve wilsverklaring) of je kan verklaren dat je bij een onomkeerbare coma de toestemming geeft tot euthanasie (de verklaring euthanasie).

Voorwaarden

Mogelijkheden

Een ‘Negatieve wilsverklaring’

Een negatieve wilsverklaring is een verklaring waarin je vast legt welke behandelingen of procedures je niet meer wil ondergaan. Voor je negatieve wilsverklaring maak je zelf een verklaring op waarbij je aangeeft wat je niet meer wil als je je in een palliatieve of niet wilsbekwame situatie bevindt. Je verklaring blijft geldig tot je de verklaring zelf herroept. Een voorbeeld document vind je via deze link.

Een verklaring ‘Euthanasie’

In België kan je tijdens je leven registreren dat je bij een onomkeerbare coma je toestemming geeft tot euthanasie. Enkel deze vorm van euthanasie kan je vooraf laten registreren.

De registratie voor euthanasie in geval van een onomkeerbare coma is geldig als:

  • je op moment van opmaak van het verzoek meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent;
  • je op moment van opmaak van het verzoek handelingsbekwaam bent;
  • twee meerderjarige getuigen, waarvan minstens één geen materieel voordeel heeft bij je overlijden, het verzoek mee opstellen;
  • je verklaring moet opgesteld worden, samen met je twee getuigen;
  • je verklaring blijft tot 5 jaar na de opmaak geldig en moet dan opnieuw opgemaakt worden.

Is je verklaring correct opgemaakt, dan kan in geval van een onomkeerbare coma overgegaan worden tot euthanasie. Een voorbeeld document vind je via deze link.

Kosten

Een’ negatieve wilsverklaring’ kan je niet laten registeren. Je kan een kopie hiervan wel altijd aan je huisarts bezorgen.

Een verklaring ‘Euthanasie’ kan je wel laten registeren in een centrale databank. Het laten registreren is gratis.

Aanpak

Je komt (persoonlijk) langs tijdens de permanentie uren van  Zorgintake.

Je kan de correcte voorafgaande wilsverklaringen downloaden of afhalen bij Zorgintake.

Meenemen

Je moet persoonlijk langs komen bij zorgintake met een ingevuld en ondertekend formulier om een verklaring Euthanasie te registreren.

Uitgelicht