GAS-boetes en politiereglement

Het Uniform Gemeentelijk Politiereglement geldt in de politiezone MINOS en is van toepassing op elke persoon die zich op het grondgebied van één van de gemeenten bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit. De politiezone MINOS is samengesteld uit de stad Mortsel en de gemeenten Wommelgem, Wijnegem, Boechout en Borsbeek.

Wie zich niet houdt aan de bepalingen van het politiereglement riskeert een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS-boete). Daarnaast kunnen er nog andere sancties worden opgelegd, zoals o.a. schorsing of intrekking van een toelating of een tijdelijke sluiting van een inrichting.

Uitgelicht

Stadsonthaal