Burenbemiddeling

Burenbemiddeling helpt om problemen met je buur bespreekbaar te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Burenconflicten gaan meestal over maatschappelijke fenomenen zoals geluidsoverlast, schelden, intimidatie, roddelen, huisdieren, vuilnis, het onverantwoord plaatsen van schuttingen,….

Je kan een beroep doen op burenbemiddeling wanneer je de communicatie met je buur wilt herstellen, wanneer je het probleem bespreekbaar wil maken en wanneer je bereid bent om samen op zoek te gaan naar een oplossing. De bemiddelaar is neutraal en neemt geen standpunt in. De inhoud van de gesprekken met de bemiddelaar zijn en blijven vertrouwelijk. Het is niet de bedoeling dat de bemiddelaar de problemen oplost voor de twee partijen. De oplossing moet voortkomen uit het gesprek zelf.

Voorwaarden

Een essentiƫle voorwaarde voor een geslaagde burenbemiddeling is dat iedereen bereid is om rond de tafel te gaan zitten en bereid is om met elkaar te praten. Iedereen neemt vrijwillig deel en kan steeds beslissen om de bemiddeling te stoppen.

Burenbemiddeling kan niet ingeschakeld worden wanneer er sprake is van een strafrechtelijk feit of wanneer het conflict reeds door de rechtbank werd behandeld.

Kosten

Burenbemiddeling is gratis.

Aanpak

In eerste instantie gebeurt burenbemiddeling steeds door de wijkinspecteur van Politie MINOS.

Wanneer ook de wijkinspecteur niet tot een oplossing komt, kan de hulp van een gespecialiseerde bemiddelaar van stad Mortsel aangevraagd worden. Hiervoor moet je een afspraak maken.

Uitgelicht

Stadsonthaal

Stadsplein 2

2640 Mortsel

03 444 17 17