Clusterraden en deelraden

Met het nieuwe participatiereglement innoveren we inspraak en advies in Mortsel. We spreken niet langer van adviesraden, maar van deelraden. We richten bovendien 2 nieuwe overkoepelende clusterraden in, de clusterraad Ruimte en de clusterraad Welzijn & Beleven.

Het bestuur kan de clusterraden ende deelraden raadplegen over bepaalde dossiers of thema’s. Ze hebben tevens een signaalfunctie en kunnen op eigen initiatief advies geven. Ze doen ook aan belangenbehartiging voor die personen, die niet als groep voor zichzelf (kunnen) opkomen. In het verleden bestond er geen aparte adviesraad voor personen met een beperking. We willen voor deze doelgroep dan ook uitdrukkelijk vertegenwoordigers uitnodigen om deel uit te maken van de clusterraden. De clusterraden en elk van de deelraden zijn (zij ondernemen zelf initiatief wanneer er een vraag komt of wanneer zij zelf een signaal willen voorleggen) en ze zijn (zowel in samenstelling als in werking).

Voorstelling deelraden

  • Clusterraad Ruimte, met bijhorende deelraden:

Gecoro  (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, inclusief wonen);
Deelraad milieu.

  • Clusterraad Welzijn & Beleven, met bijhorende deelraden:

Deelraad vrijetijd;
Deelraad jeugd;
Deelraad ouderen;
GROS (ontwikkelingssamenwerking);
Diversiteitsraad;
Werktank LEM (lokale economie Mortsel).

Download hier de statuten van de clusterraden.

Je vindt alle informatie over de werking van de clusterraden en deelraden in het participatiereglement.

Vragen? Coördinator Verenigingen en inspraakorganen: tel. 03 444 17 75 of inspraak@mortsel.be

Uitgelicht