Taaloverleg van Mortsel

Aanpak

  • werkt actief mee aan het voeren van een taalbeleid met het oog op het verhogen van gelijke kansen en participatie aan de samenleving.
  • volgt het bestaande taalaanbod op, stuurt bij en stemt af op veranderende behoeften.
  • organiseert jaarlijks een taal- en inburgeringsevenement voor de cursisten Nederlands tweede taal in Mortsel.
  • deelnemers: Huis van het Nederlands/Agentschap Integratie & inburgering, CVO Antwerpen, LBC Volwassenenonderwijs, Cursus Nederlands voor anderstalige vrouwen (WIMM), Praktisch Nederlands voor anderstaligen  (Prana-m), Klaptafels-conversatietafels voor anderstaligen.

Uitgelicht

Stadsonthaal