Bib aan huis

Bibliotheekgebruikers die moeilijk te been zijn of omwille van andere redenen niet naar de bib kunnen komen, kunnen boeken thuis bezorgd krijgen. Het maakt niet uit of je situatie tijdelijk of permanent is, of je nog thuis woont of in een woonzorgcentrum.

De dienst ‘bib aan huis’ werkt met vrijwilligers. Vrijwilligers bezoeken de gegadigden om:

  • hun bibliotheekmaterialen terug te brengen naar de bib;
  • hen nieuwe materialen uit de bib te bezorgen.

Wie van deze dienst wil gebruik maken, neemt eerst contact op met de bibliotheek. Bekijk hier de flyer.

Uitgelicht