Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Inhoud

Een Lokaal Opvang Initiatief biedt onderdak aan verzoekers om internationale bescherming. LOI's zijn gemeubelde privéwoningen met de nodige voorzieningen, zodat de verzoeker zelf kan instaan voor de dagelijkse basisbehoeften. De kerntaak van een LOI bestaat uit materiële hulp. Er wordt ook psychosociale begeleiding aangeboden en uitleg en bijstand gegeven over de asielprocedure.

Voorwaarden

Enkel verzoekers om internationale bescherming (verzoekers) waarvan de procedure nog niet ontvankelijk is verklaard en die rechtstreeks door de federale overheid geplaatst worden, kunnen in een LOI verblijven. Dat kan enkel in een LOI van het OCMW waaraan ze worden toegewezen.

Procedure

In principe verblijf je als verzoeker gedurende de eerste vier maanden in een collectieve opvangstructuur (bijvoorbeeld een opvangcentrum). Daarna kan je doorstromen naar een individuele opvangstructuur (een particuliere woning). Je bent echter niet verplicht om in een opvangstructuur te verblijven.

Als verzoeker kan je zelf geen aanvraag indienen voor een LOI. De plaatsingen worden door de federale overheid bepaald.

Als de procedure afgelopen is, dan moet je de woning van het LOI verlaten, ongeacht of je in België mag blijven dan wel het land moet verlaten.

Bedrag

Een verzoeker krijgt tijdens de procedure in principe enkel materiële hulp. Verzoekers die na zes maanden procedure nog geen negatief antwoord hebben gekregen, mogen wel legaal werken. Op die manier kan een deel van het loon bijgedragen worden aan de opvangkosten.