Lokaal adviescommissie (LAC)

Inhoud

Energie- of waterleveranciers kunnen niet zomaar beslissen om de toevoer van elektriciteit, aardgas of water stop te zetten. Als je jouw energie- of waterfactuur niet kunt betalen, wordt jouw situatie eerst besproken in de lokale adviescommissie (LAC).

Lokale adviescommissie Fluvius

De lokale adviescommissie voor elektriciteit en aardgas is een vergadering met vertegenwoordigers van OCMW Mortsel en Fluvius. De doorverwijzing naar de lokale adviescommissie gebeurt door Fluvius.

De lokale adviescommissie Fluvius beslist over:

  • minimumlevering elektriciteit;
  • heraansluiting van elektriciteit en aardgas;
  • afsluiting van de energietoevoer.

Lokale adviescommissie Water-link

De lokale adviescommissie voor water is een vergadering met vertegenwoordigers van OCMW Mortsel en Water-link. De doorverwijzing naar de lokale adviescommissie gebeurt door Water-link.

De lokale adviescommissie Water-link beslist over:

  • afsluiting van watertoevoer;
  • heraansluiting van watertoevoer.

Procedure

Als de lokale adviescommissie jouw situatie wil bespreken, krijg je een schriftelijke uitnodiging om persoonlijk jouw situatie te komen toelichten. Tijdens een gesprek zoekt de lokale adviescommissie samen met jou naar een oplossing (bv. afbetalingsplan opmaken, afspraak maken om een digitale budgetmeter te plaatsen, doorgeven van de meterstand).

OCMW Mortsel nodigt jou uit voor deze lokale adviescommissie. De vergadering vindt altijd plaats op de sociale dienst van OCMW Mortsel.

Het is belangrijk dat je op deze uitnodiging ingaat om erger te voorkomen.

De beslissing van de lokale adviescommissie is een advies. Dit betekent dat je na de lokale adviescommissie nog drie weken tijd hebt om rechtstreeks met Fluvius of Water-link of met een maatschappelijk werker van de sociale dienst van OCMW Mortsel een oplossing voor te stellen. Of je nu op de zitting van de lokale adviescommissie was of niet.

Als je jouw voorwaarden afgesproken in de lokale adviescommissie naleeft, voert de lokale adviescommissie haar advies voorlopig niet uit. Als je jouw voorwaarden afgesproken in de lokale adviescommissie niet naleeft, kan de lokale adviescommissie haar advies wel uitvoeren (bv. minimumlevering of afsluiting).

Wat meebrengen

Je moet enkel jouw meterstanden van aardgas en elektriciteit (bij Fluvius) of van water (bij Water-link) meebrengen.