Inname openbaar domein door particulieren

Vraag aan

Inhoud

Je wilt als privépersoon of -bedrijf een gedeelte van het voetpad en/of fietspad en/of een gedeelte van de rijweg gebruiken. Of je wilt een rijweg tijdelijk afsluiten. Wanneer de rijweg betrokken is (onderbroken of versperd) of indien je minder dan 1,5m vrijlaat voor voetgangers en/of fietsers ben je ook verplicht een signalisatieplan als bijlage toe te voegen aan je aanvraag.

Voorwaarden

Hou er rekening mee dat je vaak nog adviezen bij andere besturen moet opvragen vóór je je aanvraag op ons platform kan opstarten. Afhankelijk van je aanvraag moet je bijvoorbeeld advies inwinnen bij de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, de luchthaven van Deurne, ... Pas wanneer je een antwoord van deze instanties hebt gekregen, kan je je aanvraag bij ons opstarten. Je voegt dan de adviezen van deze instanties als bijlage bij je aanvraag toe.

Je moet vooraf adviezen vragen:

 • aan De Lijn wanneer er hinder is voor tram of busverkeer. Contacteer hen op het telefoonnummer 03 218 14 11.
 • aan de luchthaven van Deurne wanneer er bouwkranen of andere voorwerpen in de hoogte geplaatst worden. Geef duidelijk aan over hoeveel meter het gaat. Contacteer hen via het e-mailadres inspection@antwerpairport.aero;
 • aan Infrabel wanneer u werken plant in de omgeving van de spoorwegovergang in de Deurnestraat ter hoogte van station Mortsel. Contacteer hen via het e-mailadres contact@infrabel.be.

Procedure

Wanneer je de nodige adviezen ingewonnen hebt, kan je online een aanvraag indienen. Afhankelijk van de inhoud van die aanvraag hebben wij een bepaalde behandeltermijn nodig:

 • Innames die geen hinder op de rijweg veroorzaken. In ons aanvraagformulier kun je kiezen voor verhuizen, levering, container, stelling, kraan of 'andere inname zonder hinder op de rijweg'. In uitzonderlijke gevallen kunnen containers, stellingen of kranen ook hinder op de rijweg veroorzaken. In dat geval kies je voor het type ‘inname met hinder op rijweg’.
  • Behandeltermijnen:
   • 5 werkdagen voor de initiële aanvraag;
   • 3 werkdagen voor een verlenging.

 • Innames die hinder veroorzaken op de rijweg. Het toevoegen van een signalisatieplan is steeds verplicht. In sommige gevallen moet er een omleiding voorzien worden. We hebben de belangrijkste aandachtspunten bij de opmaak van een signalisatieplan voor je samengevat.
  • Behandeltermijnen:
   • 12 werkdagen voor de initiële aanvraag;
   • 5 werkdagen voor een verlenging.

Bedrag

De prijs die je betaalt, werd door de gemeenteraad vastgelegd in een retributiereglement. Na goedkeuring van het dossier, sturen we een e-mail met een betalingsverzoek. Pas nadat je dit bedrag online betaald hebt, versturen we de toelating. Het is dus belangrijk dat je ten laatste 3 dagen voor de start van je parkeerverbod (inname openbaar domein) op dit betalingsverzoek ingaat. Het parkeerverbod wordt 2 werkdagen voor de start van de vergunning door de stad geplaatst, indien ze tijdig werd betaald (3 werkdagen voor de start van de vergunning). Denk ook goed na over je aanvraag. Als je werken korter duren dan gepland kan je annuleren, maar zal er een annuleringsvergoeding van 35euro aangerekend worden. De  retributie kan terugbetaald worden indien de aanvrager minimaal 3 dagen voor de inname van het openbaar domein een annulering aanvraagt. Enkel in dat geval kan de retributie terugbetaald worden. Wanneer een inname vroeger eindigt dan aangevraagd of vergund is, wordt de niet-ingenomen periode niet terugbetaald. Deze wordt afgehouden van het terug te betalen bedrag. Indien het in verhouding staande terug te betalen bedrag minder bedraagt dan 35 euro zal er geen bijkomende retributie opgelegd worden en kan er geen terugbetaling plaatsvinden. 

Je kan je aanvraag wel verlengen, als blijkt dat je werken langer duren dan voorzien. Doe altijd een aanvraag via onze website.

Onrechtmatig innemen van openbaar domein wordt gesanctioneerd met een GAS-boete.

Plaatsing en ophaling parkeerverbodsborden44 euro, enkel te betalen wanneer er een parkeerverbod voorzien moet worden.
Innemen betalende parkeerplaats op werkdagen en zaterdagen.0,80 euro per m² per dag, direct na inname
Innemen betalende parkeerplaats op zon- en feestdagen en 11 juli.0,50 euro per m² per dag, vanaf de derde dag van de inname
(de eerste zondag is bijgevolg enkel gratis als de werf start op zaterdag of zondag)
 
Innemen openbaar domein, uitgezonderd betalende parkeerplaats en plaatsen van een horecaterras0,50 euro per m² per dag, vanaf de derde dag van de inname

Let op: Bij een inname op een gewestweg (Mechelsesteenweg, Statielei, Liersesteenweg, Krijgsbaan, Vredebaan, Antwepsestraat) is AWV beheerder van het openbaar domein en dien je ook een aanvraag in te dienen via: https://wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen

De Vlaamse Overheid heeft een eigen retributie reglement. De retributie van de stad Mortsel voor de inname van het openbaar domein van 0.5euro per m² (voetpaden en fietspaden, niet betalende parkeervakken) is hier niet van toepassing. Enkel innames voor een periode vanaf 24u moeten aangevraagd worden bij AWV. De vergunningen van AWV zijn enkel geldig als je vooraf een vergunning van de stad Mortsel krijgt. 

Downloads

 • Hoe begin ik aan een signalisatieplan.pdf 615,6 Kb