Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Sinds 1 januari 2018 werd de milieuvergunning vervangen door de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning omvat naast de ingedeelde inrichtingen of activiteiten eveneens de stedenbouwkundige handelingen, kleinhandelsactiviteiten, vegetatiewijzigingen en verkavelingen.

Wat zijn ingedeelde inrichtingen of activiteiten?

Een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) is een inrichting of activiteit die hinderlijk kan zijn voor mens en milieu. De Vlaamse Regering heeft een lijst opgesteld van inrichtingen of activiteiten die zij als hinderlijk beschouwen. Een overzicht van ingedeelde inrichtingen en activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning of melding vereist is, kan je terugvinden op de site van de Vlaamse overheid.

Enkele veel voorkomende voorbeelden van hinderlijke inrichtingen zijn garagebedrijven, schrijnwerkerijen, drukkerijen, opslag gevaarlijke stoffen, ... maar evenzeer warmtepompen, bronbemalingen, slagerijen, bakkerijen, stookinstallaties,…

Voor bepaalde ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn er stedenbouwkundige handelingen (SH) aan verbonden. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning of melding dienen zowel de IIOA’s als de SH’s tegelijkertijd worden aangevraagd.

Hulp nodig?

De VLAREM-wegwijzer helpt je al een eind op weg: selecteer de juiste sector en doorloop de vragen. Je krijgt dan  de mogelijke rubrieken die van toepassing zijn.

Zijn er andere activiteiten en je weet niet zeker of deze ingedeeld zijn of onder welke rubriek deze vallen? Weet je niet aan welke wettelijke verplichtingen je aanvraag dient te voldoen? Weet je niet welke plannen of bijlagen je dient toe te voegen aan je aanvraag? Heb je andere hulp nodig bij het indienen van je omgevingsvergunning? Je kan via het Stadsonthaal een afspraak maken met een medewerker van de cluster Ruimte.

Een groot of complex project?

Bij grote of complexe projecten kan je best een milieuprofessional onder de arm nemen. Dit kan zijn vanwege een risicogrond, te voldoen aan de bouwcode en de gewestelijke hemelwaterverordening, een bronbemaling, milieueffectenrapportage, een sloopopvolgingsplan, de nabijheid van een speciale beschermingszone, een mobiliteitsstudie, een project waarbij de brandweer een advies verstrekt,… Je kan een milieuprofessional vinden via de website van de beroepsvereniging VMx.