Inkomensgarantie voor ouderen

Inhoud

Vraag aan

Als je ouder bent dan 65 jaar en je hebt een klein inkomen en geen financiële reserves, kan je recht hebben op een toelage onder de vorm van een inkomensgarantie voor ouderen.

Voorwaarden

Om na te gaan of je recht hebt op de IGO, worden je bestaansmiddelen en die van je eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. Meer informatie over de berekening van je financiële middelen en de inkomensgrens waaronder u recht kunt hebben op een IGO, kan je terugvinden op de website van de Federale Pensioendienst.

Je moet ook voldoen aan de onderstaande voorwaarden op gebied van leeftijd, nationaliteit en woonplaats:

 • Leeftijdsvoorwaarde: je moet minstens 65 jaar zijn.
 • Nationaliteitsvoorwaarde: je bent Belg of je bevindt je in een gelijkgestelde situatie.
 • Verblijfsvoorwaarde: je moet je hoofdverblijfplaats in België hebben. Je mag maximaal 29, al dan niet opeenvolgende, dagen per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Sinds 1 juli 2019 moet je de Pensioendienst altijd vooraf op de hoogte brengen als je
  • in België meer dan 21 opeenvolgende dagen op een andere plaats verblijft dan op je gewone adres.
  • naar het buitenland gaat, wat de duur ervan ook is.

Meer informatie over de nationaliteitsvoorwaarde, de verblijfsvoorwaarde en de controles op de verblijfsvoorwaarde kan je terugvinden op de website van de Federale Pensioendienst.

Procedure

In de meeste gevallen hoef je zelf geen aanvraag in te dienen voor het IGO. Het onderzoek start automatisch als je:

 • een pensioen aanvraagt in België
 • al een pensioen krijgt in België
 • een tegemoetkoming aan gehandicapten krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
 • een leefloon krijgt en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt

In alle andere gevallen kan je zelf je IGO aanvragen:

 • via de website mypension.be
 • bij een Pensioenpunt in uw buurt
 • door langs te gaan bij de zorgintake van lokaal bestuur Mortsel

Bedrag

Het bedrag dat u kunt ontvangen is afhankelijk van uw financiële middelen en uw gezinssituatie.

 • Basisbedrag voor samenwonenden: 754,52 euro (cijfer 1 januari 2020)
 • Basisbedrag voor alleenstaanden: 1.131,78 euro (cijfer 1 januari 2020)

Meer informatie vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.