Webinar Verordening conformiteitsattesten

07 december 2021 van 19:00 tot 21:00

De gemeente vindt een kwaliteitsvol woningpatrimonium van groot belang. Daarom willen we de verhuurders stimuleren een conformiteitsattest aan te vragen.
Een conformiteitsattest is verplicht voor alle huurwoningen ouder dan 50 jaar!

Het conformiteitsattest bevestigt dat de huurwoning op het moment van het onderzoek ter plaatse, aan de minimale normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit voldoet.

Het conformiteitsattest vermeldt ook de woningbezetting. Hiermee wordt het aantal personen aangegeven dat maximaal in de woning mag wonen.

Met de verordening wenst de gemeente (gefaseerd) alle huurwoningen te screenen, beginnend met de oudste woningen. Bij elke nieuwe inhuring, zal de eigenaar een uitnodiging ontvangen om een conformiteitsattest aan te vragen.

Een conformiteitsattest aanvragen

 

Het conformiteitsattest kan door de verhuurder online of bij het gemeentelijk woonloket aangevraagd worden.

Na de aanvraag volgt een onderzoek ter plaatse door een woningcontroleur van IGEAN. Tijdens het onderzoek wordt nagegaan of de woning voldoet aan minimale normen van de Vlaamse Codex Wonen.

 

Wil je hierover meer weten? Of heb je vragen? Schrijf je in voor de gratis webinar.

 

Infoavond

Op dinsdag 7.12.2021 om 19.30 u organiseert IGEAN een webinar.

Inschrijven kan via https://www.igean.be/form/infoavondverordeningCA

Na je inschrijving ontvang je een link om deel te nemen.

Organisatie
IGEAN


Meer evenementen

Uitgelicht