Cursus Nederlands voor anderstalige vrouwen (WIMM)

Inhoud

  • taalverwerving en integratie van analfabete en kortgeschoolde vrouwen
  • Nederlandse lessen voor vrouwen die niet of moeilijk terecht kunnen in het gewone taalaanbod en als opstap naar het reguliere taalaanbod
  • het initiatief heeft een lage drempel en is afgestemd op het niveau van de vrouwen
  • elke dinsdagvoormiddag worden in 7 groepen Nederlandse lessen aangeboden; er is kinderopvang voorzien
  • op donderdagvoormiddag worden integratie-initiatieven aangeboden met klemtoon op Nederlands: computerlessen, verkennende uitstappen, toeleiding diensten, kooklessen enz.  In de schoolvakanties zijn er fietslessen

Waar en wanneer

  • elke dinsdagvoormiddag van 9.00 tot 11.30 uur taallessen
  • zaal 't Parkske, Edegemsestraat 26
  • elke donderdagvoormiddag integratie-initiatieven
  • behalve tijdens de schoolvakanties

Meer info