Cursus Nederlands voor anderstalige vrouwen (WIMM)

Inhoud

WIMM is een erkende vereniging in Mortsel en staat voor Werken aan Integratie van Migrantenvrouwen in Mortsel.

Vrouwen uit verschillende culturen komen samen en steunen elkaar bij hun integratie-weg. WIMM richt zich tot migrantenvrouwen, vluchtelingen en asielzoekers m.a.w. anderstalige nieuwkomers.

WIMM wil die vrouwen sterker en zelfstandiger maken. Het gaat vaak over analfabete en kortgeschoolde vrouwen. Het is een verhaal van emancipatie en integratie. De vrijwilligers willen samen met hen die weg bewandelen.

Ze vertrekken vanuit een fundamenteel respect voor elke cultuur. De Nederlandse taal kennen is daarbij een zeer belangrijke stap. Daarom organiseren ze Nederlandse lessen en daarnaast ook heel wat activiteiten waar onze taal kan geoefend worden. WIMM wil vooral lessen en activiteiten organiseren voor vrouwen die niet of moeilijk terecht kunnen in het gewone taalaanbod. Het zijn vaak vrouwen die thuis zijn en nu een stap zetten naar een integratie-initiatief. 

Contactgegevens vereniging