Zomeropvang en COVID-19, informatie voor ouders

De activiteiten voor kinderen en jongeren tijdens deze zomer zullen door het coronavirus iets anders verlopen dan we gewend zijn.

De Veiligheidsraad heeft immers enkele voorwaarden aan de organisatoren, deelnemers en ouders opgelegd. Zo kunnen we veilig de zomer invliegen!
Wat moet je weten als je deze zomer naar een jeugdactiviteit gaat? Wat mag en wat mag niet?

 1. Je kind mag niet meedoen:
 • Als het ziek is.
 • Als het in de 5 dagen voor de start van de activiteit ziektesymptomen heeft  zoals hoesten, koorts, ademhalingsproblemen, verstopte neus, enz.
 • Als het tot een risicogroep behoort  (de risicogroepen worden door pediaters in deze lijst geduid). Ben je niet zeker of je kind tot een risicogroep behoort, vraag het aan je arts.
 • Een kind uit de risicogroep mag wel deelnemen wanneer je als ouder of voogd schriftelijk toestemming geeft (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) of mits toestemming (attest) van de huisarts.
 1. Contactbubbels
 • We maken bubbels van maximum 50 deelnemers (kinderen, jongeren, begeleiding en omkaderend personeel). 
 • Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken. 
 • Voor activiteiten met wisselende deelnemers (bv speelpleinwerking) blijft een contactbubbel minstens 1 week gelden. Komt een deelnemer maar 2 van de 5 dagen dan bestaat de bubbel de andere dagen uit 49 personen.
 • We vermijden onderling contact tussen verschillende bubbels en houden 1,5 meter afstand  indien contact toch nodig is of gebruiken een mondmasker als de afstand niet wordt behouden. 
 • Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Afstand houden van 1,5 meter en mondmaskers spelen hier een belangrijke rol.  
 • Je kiest voor 1 soort activiteit per week.  Bijvoorbeeld de ene week een kamp en de andere week de speelpleinwerking. Als je kind - verspreid over een week - in verschillende bubbels terechtkomt, vergoot de kans dat het virus zich verspreidt.
  Bijvoorbeeld: overdag op speelpleinwerking en ’s avonds een voetbaltraining is dus niet aangewezen.
 • Er zijn dit jaar geen toonmomenten voor ouders.
 • We bouwen regelmatig een rustmoment in. Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus (10-uurtje, 4-uurtje, middagpauze, handwassessies, …).
 1. Hygiëne
 • Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog en niezen in een papieren zakdoek blijft ook tijdens de kampen en activiteiten nodig.  
 • De begeleiders zorgen ervoor dat alles volgens deze hygiënische voorschriften verloopt. De gebouwen worden extra vaak geventileerd en gepoetst.
 • Elke bubbel gebruikt zijn eigen materiaal. Verhuist het materiaal toch naar een andere bubbel dan wordt het eerst grondig ontsmet.
 • Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen noodzakelijk. Zij moeten een mondmasker meebrengen. Binnen de eigen bubbel is onderling contact wel mogelijk en het dragen van een mondmasker niet nodig.
 1. Noodprocedure
 • Wordt er iemand ziek op kamp of tijdens de activiteit? Dan vallen we terug op de noodprocedure. 
 • Wanneer je kind tijdens het kamp ziektesymptomen vertoont, wordt het meteen - onder toezicht van een persoonlijke verzorger - in een quarantaineruimte ondergebracht en word je als ouder gevraagd het kind zo spoedig mogelijk op te halen.
 • De begeleiders houden voor, tijdens en na de kampen of activiteiten gegevens van aanwezigen en medische fiches bij.  
 • Er is ook een document dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na het kamp? Dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecontacteerd moet worden in functie van een mogelijke besmetting.

EXTRA

Wat moet een kind of jongere weten wanneer die naar een jeugdactiviteit gaat in de zomer?
Download via deze link een overzichtelijke pagina voor ouders met de belangrijkste regels.
Je hebt daar overigens de keuze tussen verschillende talen.

Uitgelicht