Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) is belast met het toekennen van de individuele sociale dienstverlening aan personen en gezinnen zoals omschreven in het decreet lokaal bestuur. Het is eveneens bevoegd voor de beslissing tot plaatsing in woonzorgcentra van bejaarden die met financiële tussenkomst van het OCMW in een woonzorgcentrum verblijven, het vaststellen van de alimentatie voor de kinderen van die bejaarden en dit zowel in het eigen woonzorgcentrum (Meerminne) als in andere woonzorgcentra.

Het BCSD staat ook in voor het overleg tussen het OCMW en de instellingen, diensten en organisaties voor maatschappelijk werk zoals: ziekenhuizen, diensten voor verzorging en dienstverlening aan huis, onthaaltehuizen, centra voor geestelijk gezondheidszorg, diensten voor migranten, voor gehandicapten, crisis- en opvangcentra, jeugdtehuizen, enz. Concreet denken wij hierbij aan Thuisgezondheidszorg (TGZ), Sint-Jozefziekenhuis, Sint-Amedeusziekenhuis, plaatselijke mutualiteiten, ...

Het adviseert de raad voor maatschappelijk welzijn over de algemene criteria die als basis dienen voor de hulpverlening en de terugvordering, de werking van de sociale dienst en het sociale beleid van het OCMW.

Het BCSD telt, met inbegrip van de voorzitter, negen leden en vergadert om de twee weken op maandagavond. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling

 • Amarildo Vllazeria Vooruit-ILOVEMORTSEL

  Contact
  Edegemsestraat 71 , 2640 Mortsel
  amarildo.vllazeria@mortsel.be

  Functies

  Voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Jozef De Backer Vlaams Belang

  Contact
  Antwerpsestraat 66 , 2640 Mortsel
  jozef.debacker@mortsel.be

  Functies

  Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Vera De Hert N-VA

  Contact
  Rubensstraat 48 , 2640 Mortsel
  vera.dehert@mortsel.be

  Functies

  Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Toon Dirckx N-VA

  Contact
  Jozef Hermanslei 66 , 2640 Mortsel
  toon.dirckx@mortsel.be

  Functies

  Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Peter Hardy Groen

  Contact
  Molenstraat 66 , 2640 Mortsel
  peter.hardy@mortsel.be

  Functies

  Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Tim Robaye Vooruit-ILOVEMORTSEL

  Contact
  Drabstraat 104 , 2640 Mortsel
  tim.robaye@mortsel.be

  Functies

  Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Nadia Saouti Groen

  Contact
  Van Peborghlei 112 , 2640 Mortsel
  nadia.saouti@mortsel.be

  Functies

  Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Michiel Tisson Pro-Mortsel

  Contact
  Prins Leopoldlei 40 , 2640 Mortsel
  michiel.tisson@mortsel.be

  Functies

  Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Lieve Voets N-VA

  Contact
  Pastoor Michielsensstraat 21 , 2640 Mortsel
  lieve.voets@mortsel.be

  Functies

  Lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst