Aankondiging: publieksraadpleging over nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen van Sevesobedrijven

Van 17 oktober 2022 tot 16 november 2022 organiseert de Gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging over een aantal nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen van Sevesobedrijven. Als inwoner van Mortsel kunt u de ontwerpteksten raadplegen en uw opmerkingen formuleren.

Concreet gaat het over volgende bedrijven:

  • Umicore Precious Metals Refining (Antwerpen – Hoboken)
  • VOPAK Terminal Antwerp (Antwerpen)

Een Sevesobedrijf is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Deze stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Sevesobedrijven. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website www.seveso.be

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (of BNIP) is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking, enz.

De ontwerpteksten van het nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplan raadplegen kan enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen). De raadplegingsperiode loopt van 17 oktober 2022 tot 16 november 2022. Een afspraak maken per e-mail via noodplanning@fdgantwerpen.be.

Meer informatie? Neem contact op met de dienst via noodplanning@fdgantwerpen.be.