11.11.11

Inhoud

Wie zijn wij?

11.11.11 is de Vlaamse koepelorganisatie die de verschillende NGO ’s  voor internationale solidariteit verenigt.  De koepel werkt in de eerste plaats samen met  partners in het zuiden, maar ondersteunt ook de projecten van de NGO’ s.

De ‘vierde pijlers’ hebben ook hun  plaats in de werking. Op die manier strijdt 11.11.11 voor een rechtvaardigere en duurzamere wereld met kansen voor iedereen. 11.11.11 blijft ook bij politici op tafel kloppen om internationale solidariteit hoog op de agenda te plaatsen en de door VN opgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen na te streven.

De 11.11.11-groep Mortsel organiseert de jaarlijkse gemeentelijke actie en is vertegenwoordigd in de Mondiale Raad door Annemie Creemers (voorzitter). De vorm van de actie varieert, maar steeds is er aandacht voor fondsenwerving, bewustmaking en politieke actie.   

Contactgegevens