onze stad
bestuur
diensten
leven & welzijn
vrije tijd
wonen & bouwen
milieu & natuur
werken & ondernemen
onderwijs
veiligheid & verkeer
wegenwerken
parkeren
OCMW Mortsel - een stap vooruit

huisstijl
wapenschild
afkortingen
fotoalbum
ruimtelijke uitvoeringsplannen
bombardement 5 april 1943
stad
AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd
OCMW
adviesraden
politieke partijen
openbare onderzoeken
afkondigingen
college
gemeenteraad
managementteam
beleidsdocumenten
voorstelling
samenstelling
wijkverdeling
voorstelling
samenstelling
agenda gemeenteraadszittingen
verslagen / audioverslagen vanaf 24 maart 2015
Archief verslagen gemeenteraadszittingen
OCMW-raad
Vast Bureau
BCSD
beleidsdocumenten
Welzijnsgids
bevoegdheden
samenstelling
agenda
verslagen
bevoegdheden
samenstelling
bevoegdheden
samenstelling
jaarverslagen
Meerjarenplan
Lokaal Sociaal Beleidsplan
Beleidsnota bij budgetten
Reglementen
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Mortsel
adviesraad wonen Mortsel
milieuraad Mortsel
adviesraad lokale economie Mortsel
cultuurraad Mortsel
sportraad Mortsel
ouderenadviesraad Mortsel
jeugdraad Mortsel
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Mortsel
schoolraad GOB Mortsel
schoolraad GTI Mortsel
lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning
forum lokale werkgelegenheid
overlegorgaan adviesraden Mortsel
diversiteitsraad
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
adviezen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
website
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
stad
OCMW
andere
begraafplaatsen
bibliotheek
burgerzaken
communicatiedienst
welzijn
integratie
cultureel centrum
financiële dienst
FORT4
informatica
jeugddienst
lokale economie
onderwijs
personeelszaken
containerpark
secretariaat
sportdienst
stadswerken
technische dienst
veiligheid
wonen
dienstencentra
financiële dienst
gezinszorg
klachtenbehandeling
klusjesdienst
mindermobielencentrale
personeeldienst
poetshulp
woonzorgcentrum Meerminnehof
secretariaat
service- en bejaardenflats
sociale dienst
thuiszorg
vrijwilligerswerking
AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd
brandweer
FOD financiën
Parkeerwinkel
nutsmaatschappijen
parochies
politie
PWA
wachtdiensten
Werkwinkel Mortsel
ZITA
levensloop
kinderopvang
juridische bijstand
vreemdelingen
personen met een handicap
opvoedingswinkel
peuters en kleuters
kinderen
jongeren
huwelijk en echtscheiding
geboorte en adoptie
ouderen
overlijden
cultuur
erfgoed
winkelen in Mortsel
FORT4
sport
jeugd
buurtwerking
vrijwilligers
verenigingen
materiaal lenen
infrastructuur huren
speelplekken
toelagen en subsidies
programmatie en tickets CC Mortsel
activiteiten cultuur
activiteiten op het fort
infrastructuur
cultuurverenigingen
activiteiten
infrastructuur
verenigingen
activiteiten
speelplekken
jeugdverenigingen
programma Grabbelpas
programma SWAP
SWAP XL
wonen
vergunningen
parkeren
verhuizen
huisvesting
toelagen en premies
ruimtelijke uitvoeringsplannen
containerpark
subsidies
afval
bodem
duurzaamheid
duurzame mobiliteit
energie
dierenwelzijn
hinder
lucht
water
activiteiten milieu en duurzaamheid
natuur
natuurgebieden
biodiversiteit
dienst lokale economie
lokale economie
winkelen in Mortsel
Werkwinkel Mortsel
tewerkstelling
Handel & KMO-gids
scholen
academies
onderwijs voor volwassenen
algemene info
politie
brandweer
preventie
parkeren
mobiliteit
ga terug naar de homepagina
ga 1 pagina terug
druk deze pagina af
Digitaal loket Meldingskaart Stratenplan Handel & KMO Verenigingen Immowijzer
Nieuws Activiteiten Links Zoeken Vacature Cadeaubons
 

Buitenschoolse kinderopvang KUBUS en Billie

Praktisch


Buitenschoolse opvang in KUBUS en Billie

Voor wie?
Kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.

Wanneer?
Schoolvrije dagen, woensdagnamiddag en tijdens schoolvakanties

Waar?
Kubus, Mechelsesteenweg 46 (79 plaatsen)
Gsm Kubus ( enkel tijdens openingsuren te bereiken ) : 0498 88 57 19

Billie, Osylei 86 (42 plaatsen)
Gsm Billie ( enkel tijdens openingsuren te bereiken ) : 0498 88 57 37

Openingsuren?
Naschools van 16.30u tot 18.30 u
Schoolvrije dagen en schoolvakanties van 7.30u tot 18.30u
Woensdagnamiddag van 12.00u tot 18.30u

Kostprijs?
Minder dan 3 uren aanwezig: 4,13 EUR
Tussen 3 en 6 uren aanwezig: 7,00 EUR
Vanaf 6 uren aanwezig: 11,22 EUR
25% korting vanaf 2 kinderen uit hetzelfde gezin.

De naschoolse opvang voor de deelnemende scholen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16u30 tot 18u30): 1 EUR per begonnen half uur.

Lunchpakket moet zelf meegebracht worden, vieruurtje is inbegrepen.

Inschrijvingsprocedure ?

Eerst wordt er een dossier van elk kind opgemaakt worden.
Je kan hiervoor terecht op dienst Welzijn (stadhuis Mortsel) tijdens de openingsuren van het stadhuis.
De inschrijvingsformulieren kan je onderaan de website bij downloads vinden. Je kan ze op voorhand invullen, maar ze zijn ook op onze dienst beschikbaar.

Sinds 2014 is er een online reservatiesysteem ' i-school', om opvang te reserveren in de buitenschoolse kinderopvang en Billie. Via i-school kan je als ouder zelf online een plaatsje reserveren in Kubus of Billie. Reserveren is verplicht op woensdagnamiddag, pedagogische studiedag en vakantiedagen, niet voor naschoolse opvang.

Na het opmaken van het dossier, krijg je van ons een login en paswoord voor deze online module.
Bent u het wachtwoord vergeten, contacteer ons dan voor een nieuw paswoord.

De online link: https://www.i-school.be/login

Telefonisch reserveren blijft mogelijk voor ouders die geen toegang tot internet hebben.
Een handleiding voor online reserveren is beschikbaar op dienst welzijn.

Vaste klant op woensdagnamiddag ?


Op woensdagnamiddag kan je vaste klant worden in Kubus of Billie. Dit houdt in dat je kind elke woensdag automatisch wordt ingeschreven.
Je kan een enkele woensdag steeds annuleren, uiterlijk dinsdagmiddag om 12.00.
Op pedagogische studiedagen moet je zelfs als vaste klant, opnieuw inschrijven.
 

Vakantie inschrijvingen

Krokusvakantie (van maandag 8 februari t.e.m. vrijdag 12 februari)
• Inwoners Mortsel of kinderen die in Mortsel naar school gaan: 
    inschrijven vanaf maandag 11 januari 2016 vanaf 18.00 uur (dienst welzijn geopend   
    van 18.00 tot 19.00 uur).
• Alle anderen: inschrijven vanaf dinsdag 12 januari 2016 vanaf 09.00 uur.

Kosteloos annuleren kan tot en met vrijdag 5 februari, uiterlijk om 12.00 uur.

Paasvakantie (van dinsdag 29 maart t.e.m. vrijdag 8 april. Maandag 28 maart gesloten: paasmaandag)
• Inwoners Mortsel of kinderen die in Mortsel naar school gaan: 
    inschrijven vanaf maandag 22 februari 2016 vanaf 18.00 uur (dienst welzijn geopend van 18.00 tot 19.00 uur).
• Alle anderen: inschrijven vanaf dinsdag 23 februari 2016 vanaf 09.00 uur.

Kosteloos annuleren kan tot en met vrijdag 25 maart, uiterlijk om 12.00 uur.

Zomervakantie (van vrijdag 1 juli t.e.m. dinsdag 30 augustus, gesloten op 1 en 21 juli en 15, 31 augustus)
Enkel kleuters (van 2,5 jaar al naar school geweest tot 6 jaar nog niet naar het 1ste leerjaar geweest)
• Inwoners Mortsel of kinderen die in Mortsel naar school gaan: 
    inschrijven vanaf maandag 11 april 2016 vanaf 18.00 uur (dienst welzijn geopend van 18.00 tot 19.00 uur).
• Alle anderen: inschrijven vanaf dinsdag 12 april 2016 vanaf 09.00 uur.

Kosteloos annuleren juli: t.e.m. donderdag 30 juni, uiterlijk om 12.00 uur.
Kosteloos annuleren augustus: t.e.m. vrijdag 29 juli, uiterlijk om 12.00 uur.

Herfstvakantie (van maandag 31 oktober t.e.m. vrijdag 4 november, dinsdag 1 en woensdag 2 november gesloten)
• Inwoners Mortsel of kinderen die in Mortsel naar school gaan: 
    inschrijven vanaf maandag 3 oktober 2016 vanaf 18.00 uur (dienst welzijn geopend tot 19.00 uur).
• Alle anderen: inschrijven vanaf dinsdag 4 oktober 2016 vanaf 09.00 uur.

Kosteloos annuleren kan tot en met vrijdag 30 oktober 2016, uiterlijk om 12.00 uur.

Kerstvakantie van maandag 26 t.e.m. 6 januari 2017 december, 26 december en 2 januari gesloten
• Inwoners Mortsel of kinderen die in Mortsel naar school gaan: 
    inschrijven vanaf maandag 28 november 2016 vanaf 18.00 uur (dienst welzijn geopend tot 19.00 uur).
• Alle anderen: inschrijven vanaf dinsdag 29 november 2016 vanaf 09.00 uur.

Kosteloos annuleren kan tot en met vrijdag 23 december 2016, uiterlijk om 12.00 uur.

Sluitingsdagen Kubus en Billie

 

Vrijdag 1 januari 2016 (nieuwjaarsdag)

Maandag 28 maart 2016 (Paasmaandag)

Vrijdag 1 mei 2016 (Feest van de Arbeid)

Donderdag 05 mei 2016 (O.H. Hemelvaart)

Vrijdag 06 mei 2016 (brugdag van O.H. Hemelvaart)

Maandag 16 mei 2016 (Pinkstermaandag)

Vrijdag 1 juli 2016 (klaarzetten opvang)

Donderdag 21 juli 2016 (Nationale feestdag)

Maandag 15 augustus 2016 (O.L.V. Hemelvaart)

Woensdag 31 augustus 2016 (opruimen opvang)

Dinsdag 1 november 2016 (Allerheiligen)

Woensdag 2 november 2016 (Allerzielen)

Vrijdag 11 november 2016 (Wapenstilstand)

Maandag 26 december 2016 (2e kerstdag)

Maandag 2 januari 2017 (nieuwjaarsdag)
Meer info ?


Dienst welzijn, bko@mortsel.be, 03 444 17 52

Een folder met kinderopvangvoorzieningen in Mortsel kan bij de dienst welzijn verkregen worden.

adres: welzijn
Stadsplein 1
2640 Mortsel
Toon op het stratenplan
contactpersoon: Openingsuren
  maandag 09.00 - 12.00 uur en 16.00 - 19.00 uur
dinsdag 09.00 - 12.00 uur
woensdag 09.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur
donderdag 09.00 - 12.00 uur
vrijdag 09.00 - 12.00 uur

In de schoolvakanties is het stadhuis gesloten op woensdagnamiddag.

 Contactpersoon
contactpersoon: Farah De Clerck - sociaal consulent
telefoon: 03 444 17 78
e-mail: bko@mortsel.be

Extra info op deze website
jeugd
kinderopvang
peuters en kleuters
kinderen
jongeren

© Mortsel - LCP nv
Disclaimer
Stadsbestuur - Stadsplein 1 - 2640 Mortsel - tel.: 03 444 17 17 - fax: 03 444 17 19 - e-mail stad
OCMW Mortsel - Meerminne 6 - 2640 Mortsel - tel.: 03 443 94 00 - fax: 03 448 11 60 - e-mail OCMW