onze stad
bestuur
diensten
leven & welzijn
vrije tijd
wonen & bouwen
milieu & natuur
werken & ondernemen
onderwijs
veiligheid & verkeer
wegenwerken
parkeren
OCMW Mortsel - een stap vooruit

huisstijl
wapenschild
afkortingen
fotoalbum
ruimtelijke uitvoeringsplannen
bombardement 5 april 1943
stad
AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd
OCMW
adviesraden
politieke partijen
openbare onderzoeken
afkondigingen
college
gemeenteraad
managementteam
beleidsdocumenten
voorstelling
samenstelling
wijkverdeling
voorstelling
samenstelling
agenda gemeenteraadszittingen
verslagen / audioverslagen vanaf 24 maart 2015
Archief verslagen gemeenteraadszittingen
OCMW-raad
Vast Bureau
BCSD
beleidsdocumenten
Welzijnsgids
bevoegdheden
samenstelling
agenda
verslagen
bevoegdheden
samenstelling
bevoegdheden
samenstelling
jaarverslagen
Meerjarenplan
Lokaal Sociaal Beleidsplan
Beleidsnota bij budgetten
Reglementen
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Mortsel
adviesraad wonen Mortsel
milieuraad Mortsel
adviesraad lokale economie Mortsel
cultuurraad Mortsel
sportraad Mortsel
ouderenadviesraad Mortsel
jeugdraad Mortsel
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Mortsel
schoolraad GOB Mortsel
schoolraad GTI Mortsel
lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning
forum lokale werkgelegenheid
overlegorgaan adviesraden Mortsel
diversiteitsraad
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
adviezen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
website
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
stad
OCMW
andere
begraafplaatsen
bibliotheek
burgerzaken
communicatiedienst
welzijn
integratie
cultureel centrum
financiële dienst
FORT4
informatica
jeugddienst
lokale economie
onderwijs
personeelszaken
containerpark
secretariaat
sportdienst
stadswerken
technische dienst
veiligheid
wonen
dienstencentra
financiële dienst
gezinszorg
klachtenbehandeling
klusjesdienst
mindermobielencentrale
personeeldienst
poetshulp
woonzorgcentrum Meerminnehof
secretariaat
service- en bejaardenflats
sociale dienst
thuiszorg
vrijwilligerswerking
AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd
brandweer
FOD financiën
Parkeerwinkel
nutsmaatschappijen
parochies
politie
PWA
wachtdiensten
Werkwinkel Mortsel
ZITA
levensloop
kinderopvang
juridische bijstand
vreemdelingen
personen met een handicap
opvoedingswinkel
peuters en kleuters
kinderen
jongeren
huwelijk en echtscheiding
geboorte en adoptie
ouderen
overlijden
cultuur
erfgoed
winkelen in Mortsel
FORT4
sport
jeugd
buurtwerking
vrijwilligers
verenigingen
materiaal lenen
infrastructuur huren
speelplekken
toelagen en subsidies
programmatie en tickets CC Mortsel
activiteiten cultuur
activiteiten op het fort
infrastructuur
cultuurverenigingen
activiteiten
infrastructuur
verenigingen
activiteiten
speelplekken
jeugdverenigingen
programma Grabbelpas
programma SWAP
SWAP XL
wonen
vergunningen
parkeren
verhuizen
huisvesting
toelagen en premies
ruimtelijke uitvoeringsplannen
containerpark
subsidies
afval
bodem
duurzaamheid
duurzame mobiliteit
energie
dierenwelzijn
hinder
lucht
water
activiteiten milieu en duurzaamheid
natuur
natuurgebieden
biodiversiteit
dienst lokale economie
lokale economie
winkelen in Mortsel
Werkwinkel Mortsel
tewerkstelling
Handel & KMO-gids
scholen
academies
onderwijs voor volwassenen
algemene info
politie
brandweer
preventie
parkeren
mobiliteit
ga terug naar de homepagina
ga 1 pagina terug
druk deze pagina af
Digitaal loket Meldingskaart Stratenplan Handel & KMO Verenigingen Immowijzer
Nieuws Activiteiten Links Zoeken Vacature Cadeaubons
 

Buitenschoolse kinderopvang KUBUS en Billie

Praktisch


Buitenschoolse opvang in KUBUS en Billie

Voor wie?
Kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.

Wanneer?
Schoolvrije dagen, woensdagnamiddag en tijdens schoolvakanties

Waar?
Kubus, Mechelsesteenweg 46 (79 plaatsen)
Gsm Kubus ( enkel tijdens openingsuren te bereiken ) : 0498 88 57 19

Billie, Osylei 86 (42 plaatsen)
Gsm Billie ( enkel tijdens openingsuren te bereiken ) : 0498 88 57 37

Openingsuren?
Naschools van 16.30u tot 18.30 u
Schoolvrije dagen en schoolvakanties van 7.30u tot 18.30u
Woensdagnamiddag van 12.00u tot 18.30u

Kostprijs?
Minder dan 3 uren aanwezig: 4,05
Tussen 3 en 6 uren aanwezig: 6,95EUR
Vanaf 6 uren aanwezig: 11,00 EUR
25% korting vanaf 2 kinderen uit hetzelfde gezin.

De naschoolse opvang voor de deelnemende scholen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16u30 tot 18u30): 1 EUR per begonnen half uur.

Lunchpakket moet zelf meegebracht worden, vieruurtje is inbegrepen.

Inschrijvingsprocedure ?

Eerst wordt er een dossier van elk kind opgemaakt bij de dienst welzijn.
Gelieve hiervoor een afspraak te maken.
Nadien kan je online of telefonisch reserveren ( zie onderstaande )

Het stadsbestuur van Mortsel kiest vanaf mei 2014 voor een online reservatiesysteem ' i-school', om te reserveren in de buitenschoolse kinderopvang en Billie.
Via i-school kan je als ouder zelf online een plaatsje reserveren in Kubus of Billie voor de dagen dat je opvang gereserveerd moet worden( woensdagnamiddag, pedagogische studiedag en vakantiedagen ).
Dit kan via deze link : www.i-school.be/login

Telefonisch reserveren blijft mogelijk voor ouders die geen toegang tot internet hebben.

Om toegang te krijgen tot de online module, krijgt u van ons een login en paswoord nadat het dossier is opgemaakt.

Indien u hier nog niet over beschikt, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren.

U vindt een handleiding voor het online inschrijven onderaan bij downloads.

Vaste klant op woensdagnamiddag ?


Op woensdagnamiddag kan je vaste klant worden in Kubus of Billie. Dit houdt in dat je kind elke woensdag automatisch wordt ingeschreven.
Je kan een enkele woensdag steeds annuleren, uiterlijk dinsdagmiddag om 12.00.
Op pedagogische studiedagen moet je zelfs als vaste klant, opnieuw inschrijven.


Vakantie inschrijvingen


  Krokusvakantie 2015 ( van maandag 16 februari tot vrijdag 20 maart )  


- Inwoners Mortsel of kinderen die in Mortsel naar school gaan
: inschrijven vanaf maandag 12 januari 2015 vanaf 18u30. ( Online + telefonisch + dienst welzijn geopend van 18u30 tot 19u30)

- Alle anderen
: inschrijven vanaf dinsdag 13 januari 2015 vanaf 09.00 uur.

Kosteloos ANNULEREN kan tot en met vrijdag 13 februari, uiterlijk om 12.00 uur.

Paasvakantie 2015 ( van dinsdag 7 april tot vrijdag 17 april , maandag 6 april : paasmaandag gesloten )


- Inwoners Mortsel of kinderen die in Mortsel naar school gaan :
inschrijven vanaf maandag 2 maart 2015 vanaf 18u30 ( Online + telefonisch + dienst welzijn geopend van 18u30 tot 19u30)

- Alle anderen
: inschrijven vanaf dinsdag 3 maart 2015 vanaf 09.00 uur.

Kosteloos ANNULEREN kan tot en met vrijdag 3 april, uiterlijk om 12.00 uur.


Zomervakantie 2015( van donderdag 2 juli tot en met vrijdag 28 augustus )

-> Enkel kleuters (2.5 tot 6 jaar, nog niet naar het 1ste leerjaar geweest)
- Inwoners Mortsel of kinderen die in Mortsel naar school gaan.
: inschrijven vanaf zaterdag 9 mei 2015 vanaf 09.00 uur ( Online + telefonisch + dienst welzijn geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur.)

- Alle anderen
: inschrijven vanaf maandag 11 mei 2015 vanaf 09.00 uur

Kosteloos ANNULEREN voor juli kan tot en met woensdag 1 juli, uiterlijk om 12.00 uur.
Kosteloos ANNULEREN voor augustus kan tot en met vrijdag 31 juli, uiterlijk om 12.00 uur.

Herfstvakantie 2015 ( van dinsdag 3 november tot vrijdag 6 november 2015 ( 2 november gesloten )- Inwoners Mortsel of kinderen die in Mortsel naar school gaan
: inschrijven vanaf maandag 5 oktober 2015 vanaf 18u30. ( Online + telefonisch + dienst welzijn geopend van 18u30 tot 19u00)

- Alle anderen
: inschrijven vanaf dinsdag 6 oktober 2015 vanaf 09.00 uur.

Kosteloos ANNULEREN kan tot en met vrijdag 30 oktober 2015, uiterlijk om 12.00 uur.

Kerstvakantie 2015 ( van maandag 21 december tot en met donderdag 31 december)
( donderdag 24 dec en donderdag 31 dec tot 16u geopend. 25 december en 1 januari gesloten)

- Inwoners Mortsel of kinderen die in Mortsel naar school gaan
: inschrijven vanaf maandag 23 november 2015 vanaf 18u30. ( Online + telefonisch + dienst welzijn geopend van 18u30 tot 19u00)

- Alle anderen
: inschrijven vanaf dinsdag 24 november 2015 vanaf 09.00 uur.

Kosteloos ANNULEREN kan tot en met vrijdag 18 december 2015, uiterlijk om 12.00 uur.


 


Sluitingsdagen Kubus en Billie : 2015


Donderdag 1 januari 2015 ( nieuwjaarsdag )

Maandag 6 april 2015 ( paasmaandag ).

Vrijdag 1 mei 2015 ( feest van de arbeid )

Donderdag 14 mei 2015 ( O.H. Hemelvaart )

Vrijdag 15 mei 2015 ( brugdag van O.H. Hemelvaart )

Maandag 25 mei 2015 (Pinkstermaandag )

Woensdag 1 juli 2015 ( klaarzetten opvang )

Dinsdag 21 juli 2015 ( Nationale feestdag )

Maandag 31 augustus 2015 ( opruimen opvang )

Maandag 2 november 2015 ( Allerzielen )

Woensdag 11 november 2015 ( wapenstilstand )

Donderdag 24 december 2015 gesloten vanaf 16.00 uur (kerstavond)

Vrijdag 25 december 2015 ( kerstdag )

Donderdag 31 januari 2015 gesloten vanaf 16.00 uur (oudejaarsavond)

2016

Vrijdag 1 januari 2016 ( nieuwjaarsdag )


Meer info ?


Dienst welzijn, bko@mortsel.be, 03 444 17 52

Een folder met kinderopvangvoorzieningen in Mortsel kan bij de dienst welzijn verkregen worden.

adres: welzijn
Stadsplein 1
2640 Mortsel
Toon op het stratenplan
contactpersoon: Openingsuren
  maandag 09.00 - 12.00 uur en 16.00 - 19.00 uur
dinsdag 09.00 - 12.00 uur
woensdag 09.00 - 12.00 uur en 14.00-16.00 uur 
donderdag 09.00 - 12.00 uur
vrijdag 09.00 - 12.00 uur

In de schoolvakanties is het stadhuis gesloten op woensdagnamiddag.

 Contactpersoon
contactpersoon: Farah De Clerck - sociaal consulent
telefoon: 03 444 17 78
e-mail: bko@mortsel.be

Extra info op deze website
jeugd
kinderopvang
peuters en kleuters
kinderen
jongeren

© Mortsel - LCP nv
Disclaimer
Stadsbestuur - Stadsplein 1 - 2640 Mortsel - tel.: 03 444 17 17 - fax: 03 444 17 19 - e-mail stad
OCMW Mortsel - Meerminne 6 - 2640 Mortsel - tel.: 03 443 94 00 - fax: 03 448 11 60 - e-mail OCMW