onze stad
bestuur
diensten
leven & welzijn
vrije tijd
wonen & bouwen
milieu & natuur
werken & ondernemen
onderwijs
veiligheid & verkeer
wegenwerken
parkeren
OCMW Mortsel - een stap vooruit

huisstijl
wapenschild
afkortingen
fotoalbum
ruimtelijke uitvoeringsplannen
bombardement 5 april 1943
stad
autonoom gemeentebedrijf (AGB)
OCMW
adviesraden
politieke partijen
openbare onderzoeken
afkondigingen
college
gemeenteraad
managementteam
beleidsdocumenten
voorstelling
samenstelling
wijkverdeling
voorstelling
samenstelling
agenda gemeenteraadszittingen
verslagen gemeenteraadszittingen
OCMW-raad
Vast Bureau
BCSD
beleidsdocumenten
Welzijnsgids
bevoegdheden
samenstelling
agenda
verslagen
bevoegdheden
samenstelling
bevoegdheden
samenstelling
jaarverslagen
Meerjarenplan
Lokaal Sociaal Beleidsplan
Beleidsnota bij budgetten
Reglementen
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Mortsel
adviesraad wonen Mortsel
milieuraad Mortsel
adviesraad lokale economie Mortsel
cultuurraad Mortsel
sportraad Mortsel
ouderenadviesraad Mortsel
gezinsraad Mortsel
jeugdraad Mortsel
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Mortsel
schoolraad GOB Mortsel
schoolraad GTI Mortsel
lokaal overleg kinderopvang
forum lokale werkgelegenheid
overlegorgaan adviesraden Mortsel
diversiteitsraad
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
adviezen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
website
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
stad
OCMW
andere
begraafplaatsen
bibliotheek
burgerzaken
communicatiedienst
welzijn
integratie
cultureel centrum
financiële dienst
FORT4
informatica
jeugddienst
lokale economie
onderwijs
personeelszaken
containerpark
secretariaat
sportdienst
stadswerken
technische dienst
veiligheid
wonen
dienstencentra
financiële dienst
gezinszorg
klachtenbehandeling
klusjesdienst
mindermobielencentrale
personeeldienst
poetshulp
woonzorgcentrum Meerminne
secretariaat
service- en bejaardenflats
sociale dienst
thuiszorg
vrijwilligerswerking
autonoom gemeentebedrijf (AGB)
brandweer
FOD financiën
Parkeerwinkel
nutsmaatschappijen
parochies
politie
PWA
wachtdiensten
Werkwinkel Mortsel
ZITA
levensloop
kinderopvang
juridische bijstand
vreemdelingen
personen met een handicap
opvoedingswinkel
peuters en kleuters
kinderen
jongeren
huwelijk en echtscheiding
geboorte en adoptie
ouderen
overlijden
cultuur
erfgoed
winkelen in Mortsel
FORT4
sport
jeugd
buurtwerking
vrijwilligers
verenigingen
materiaal lenen
infrastructuur huren
speelplekken
toelagen en subsidies
programmatie en tickets CC Mortsel
activiteiten cultuur
activiteiten op het fort
infrastructuur
cultuurverenigingen
activiteiten
infrastructuur
verenigingen
activiteiten
speelplekken
jeugdverenigingen
programma Grabbelpas
programma SWAP
SWAP XL
wonen
vergunningen
parkeren
verhuizen
huisvesting
toelagen en premies
ruimtelijke uitvoeringsplannen
containerpark
subsidies
afval
bodem
duurzaamheid
duurzame mobiliteit
energie
dierenwelzijn
hinder
lucht
water
activiteiten milieu en duurzaamheid
natuur
natuurgebieden
biodiversiteit
dienst lokale economie
lokale economie
winkelen in Mortsel
Werkwinkel Mortsel
tewerkstelling
Handel & KMO-gids
scholen
academies
onderwijs voor volwassenen
algemene info
politie
brandweer
preventie
parkeren
mobiliteit
ga terug naar de homepagina
ga 1 pagina terug
druk deze pagina af
Digitaal loket Meldingskaart Stratenplan Handel & KMO Verenigingen Immowijzer
Nieuws Activiteiten Links Zoeken Vacature Cadeaubons
 

Buitenschoolse kinderopvang KUBUS en Billie

Praktisch

Buitenschoolse opvang in KUBUS en Billie

Voor wie?
Kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.

Wanneer?
Schoolvrije dagen, woensdagnamiddag en tijdens schoolvakanties

Waar?
Kubus, Mechelsesteenweg 46 (79 plaatsen)
Gsm Kubus ( enkel tijdens openingsuren te bereiken ) : 0498 88 57 19

Billie, Osylei 86 (42 plaatsen)
Gsm Billie ( enkel tijdens openingsuren te bereiken ) : 0498 88 57 37

Openingsuren?
Naschools van 16.30u tot 18.30 u
Schoolvrije dagen en schoolvakanties van 7.30u tot 18.30u
Woensdagnamiddag van 12.00u tot 18.30u

Kostprijs?
Minder dan 3 uren aanwezig: 4,11EUR
Tussen 3 en 6 uren aanwezig: 7,00EUR
Vanaf 6 uren aanwezig: 11,16 EUR
25% korting vanaf 2 kinderen uit hetzelfde gezin.

De naschoolse opvang voor de deelnemende scholen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16u30 tot 18u30): 1 EUR per begonnen half uur.

Lunchpakket moet zelf meegebracht worden, vieruurtje is inbegrepen.

Inschrijven?
Je maakt je dossier, na afspraak, vooraf in orde bij de dienst welzijn.
Nadien kun je telefonisch of per mail reserveren voor de dagen dat je opvang nodig hebt.


ZomervakantieTijdens de zomermaanden kunnen enkel kleuters terecht in Kubus en Billie.

Alle kinderen van 2,5 jaar (die al naar school gaan) tot 6 jaar (die nog niet naar de lagere school gaan) zijn welkom. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Ouders kunnen tijdens de openingsuren van het stadhuis tickets afhalen voor de gewenste opvangdagen bij de dienst welzijn. Inschrijven telefonisch of via e-mail is niet mogelijk tijdens de zomermaanden.
Lagere schoolkinderen kunnen terecht in de Zomergrabbel. Meer info vindt u in de folder zomeraanbod.

Kinderen die nog geen dossier hebben voor KUBUS - BILLIE dienen dit vooraf in orde maken, liefst na afspraak.

Vaste klant op woensdagnamiddag ?


Op woensdagnamiddag kan je vaste klant worden in Kubus of Billie. Dit houdt in dat je kind elke woensdag automatisch wordt ingeschreven.
Je kan een enkele woensdag steeds annuleren, uiterlijk dinsdagmiddag om 12.00.
Op pedagogische studiedagen moet je zelfs als vaste klant, opnieuw inschrijven.


Inschrijvingen zomervakantie

Zomervakantie ( vanaf dinsdag 1 juli tot en met donderdag 28 augustus )                      
-         Inwoners Mortsel of kinderen die in Mortsel naar school gaan                  
           : inschrijven vanaf zaterdag 10 mei 2014 vanaf 09.00 uur.
 -         Alle anderen
          : inschrijven vanaf maandag 12 mei 2014  vanaf 09.00 uur.

De inschrijvingsprocedure kan veranderen. Verdere informatie volgt binnenkort ! 

Sluitingsdagen Kubus en Billie : schooljaar 2013 - 20142014  
Nieuwjaarsdag : woensdag 1 januari 2014
Paasmaandag : maandag 21 april 2014
Feest van de arbeid : donderdag 1 mei 2014
O.H. Hemelvaart : donderdag 29 mei 2014
Brugdag O.H. Hemelvaart : vrijdag 30 mei 2014
Pinkstermaandag : maandag 9 juni 2014  
Nationale feestdag : maandag 21 juli 2014
O.L.V. Hemelvaart : vrijdag 15 augustus 2014
Wapenstilstand : dinsdag 11 november 2014  

Bijkomend gesloten op :
Maandag 30 juni 2014 Vrijdag 29 augustus 2014  


Meer info ?Dienst welzijn, bko@mortsel.be, 03 444 17 52 
Een folder met kinderopvangvoorzieningen in Mortsel kan bij de dienst welzijn verkregen worden.

adres: welzijn
Stadsplein 1
2640 Mortsel
Toon op het stratenplan
contactpersoon: Openingsuren
  maandag 09.00 - 12.00 uur en 16.00 - 19.00 uur
dinsdag 09.00 - 12.00 uur
woensdag 09.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur
donderdag 09.00 - 12.00 uur
vrijdag 09.00 - 12.00 uur

voor de maanden juli en augustus: klik hier
 Contactpersoon
contactpersoon: Farah De Clerck - sociaal consulent
telefoon: 03 444 17 78
e-mail: bko@mortsel.be
contactpersoon: Nele Van Eynde - sociaal consulent
telefoon: 03 444 17 52
e-mail: bko@mortsel.be

Extra info op deze website
jeugd
kinderopvang
peuters en kleuters
kinderen
jongeren

© Mortsel - LCP nv
Disclaimer
Stadsbestuur - Stadsplein 1 - 2640 Mortsel - tel.: 03 444 17 17 - fax: 03 444 17 19 - e-mail stad
OCMW Mortsel - Meerminne 6 - 2640 Mortsel - tel.: 03 443 94 00 - fax: 03 448 11 60 - e-mail OCMW