onze stad
bestuur
diensten
leven & welzijn
vrije tijd
wonen & bouwen
milieu & natuur
werken & ondernemen
onderwijs
veiligheid & verkeer
wegenwerken
parkeren
OCMW Mortsel - een stap vooruit

huisstijl
wapenschild
afkortingen
fotoalbum
ruimtelijke uitvoeringsplannen
bombardement 5 april 1943
stad
AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd
OCMW
adviesraden
politieke partijen
openbare onderzoeken
afkondigingen
college
gemeenteraad
managementteam
beleidsdocumenten
voorstelling
samenstelling
wijkverdeling
voorstelling
samenstelling
agenda gemeenteraadszittingen
verslagen / audioverslagen vanaf 24 maart 2015
Archief verslagen gemeenteraadszittingen
OCMW-raad
Vast Bureau
BCSD
beleidsdocumenten
Welzijnsgids
bevoegdheden
samenstelling
agenda
verslagen
bevoegdheden
samenstelling
bevoegdheden
samenstelling
jaarverslagen
Meerjarenplan
Lokaal Sociaal Beleidsplan
Beleidsnota bij budgetten
Reglementen
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Mortsel
adviesraad wonen Mortsel
milieuraad Mortsel
adviesraad lokale economie Mortsel
cultuurraad Mortsel
sportraad Mortsel
ouderenadviesraad Mortsel
jeugdraad Mortsel
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Mortsel
schoolraad GOB Mortsel
schoolraad GTI Mortsel
lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning
forum lokale werkgelegenheid
overlegorgaan adviesraden Mortsel
diversiteitsraad
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
adviezen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
website
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
stad
OCMW
andere
begraafplaatsen
bibliotheek
burgerzaken
communicatiedienst
welzijn
integratie
cultureel centrum
financiële dienst
FORT4
informatica
jeugddienst
lokale economie
onderwijs
personeelszaken
containerpark
secretariaat
sportdienst
stadswerken
technische dienst
veiligheid
wonen
dienstencentra
financiële dienst
gezinszorg
klachtenbehandeling
klusjesdienst
mindermobielencentrale
personeeldienst
poetshulp
woonzorgcentrum Meerminnehof
secretariaat
service- en bejaardenflats
sociale dienst
thuiszorg
vrijwilligerswerking
AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd
brandweer
FOD financiën
Parkeerwinkel
nutsmaatschappijen
parochies
politie
PWA
wachtdiensten
Werkwinkel Mortsel
ZITA
levensloop
kinderopvang
juridische bijstand
vreemdelingen
personen met een handicap
opvoedingswinkel
peuters en kleuters
kinderen
jongeren
huwelijk en echtscheiding
geboorte en adoptie
ouderen
overlijden
cultuur
erfgoed
winkelen in Mortsel
FORT4
sport
jeugd
buurtwerking
vrijwilligers
verenigingen
materiaal lenen
infrastructuur huren
speelplekken
toelagen en subsidies
programmatie en tickets CC Mortsel
activiteiten cultuur
activiteiten op het fort
infrastructuur
cultuurverenigingen
activiteiten
infrastructuur
verenigingen
activiteiten
speelplekken
jeugdverenigingen
programma Grabbelpas
programma SWAP
SWAP XL
wonen
vergunningen
parkeren
verhuizen
huisvesting
toelagen en premies
ruimtelijke uitvoeringsplannen
containerpark
subsidies
afval
bodem
duurzaamheid
duurzame mobiliteit
energie
dierenwelzijn
hinder
lucht
water
activiteiten milieu en duurzaamheid
natuur
natuurgebieden
biodiversiteit
dienst lokale economie
lokale economie
winkelen in Mortsel
Werkwinkel Mortsel
tewerkstelling
Handel & KMO-gids
scholen
academies
onderwijs voor volwassenen
algemene info
politie
brandweer
preventie
parkeren
mobiliteit
ga terug naar de homepagina
ga 1 pagina terug
druk deze pagina af
Digitaal loket Meldingskaart Stratenplan Handel & KMO Verenigingen Immowijzer
Nieuws Activiteiten Links Zoeken Vacature Cadeaubons
 

geboorteakte

Praktisch

Een afschrift van een geboorteakte is een letterlijke kopie van een geboorteakte.

De geboorteakte is een authentiek document, opgesteld door de Ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats, waarin alle officiële gegevens betreffende de geboorte worden vermeld.

  • je kan een akte aanvragen van jezelf, van je echtgenoot en van je bloedverwanten in opgaande en neerdalende lijn (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen);
  • als openbare overheid, de wettelijke vertegenwoordiger, de erfgenaam, de notaris en de advocaat kan je eveneens een akte aanvragen.  Je moet dit dan wel met een reden verantwoorden;
  • voor alle andere personen moet je de vraag persoonlijk op het stadhuis of per brief doen.  Opgelet! Is de akte minder dan 100 jaar oud, moet je de toestemming hebben van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Je voegt de toestemming bij de aanvraag.

Dergelijk document wordt wel eens gevraagd door o.a. het ziekenfonds, de werkgever, de vakbond, de instantie voor openbaar vervoer, de financiële instelling, een openbaar bestuur of de school ... maar ook bijvoorbeeld door de advocaat, de notaris, de rechtbank, de ambassade of het consulaat enz.

De aflevering op de dienst Burgerzaken gebeurt onmiddellijk en is kosteloos. Enkel een letterlijk afschrift dienstig voor het buitenland vraagt de handtekening van de burgemeester of een bevoegde schepen, waardoor de wachttijd na de aanvraag maximum 2 werkdagen bedraagt.

Onderaan deze webpagina kan je via het digitaal loket geboorteakten opvragen.

Voor internationale uittreksels uit geboorteakten volg je deze link.

Lees via deze link alle info over de aangifte van geboorte.
 

Meer info? Contacteer de dienst Burgerzaken.

Digitaal loket

  • Aanvraag afschrift geboorteakteeIDToken
  • Aanvraag afschrift geboorteakte voor het buitenlandeIDToken

adres: burgerzaken
Stadsplein 1
2640 Mortsel
Toon op het stratenplan
contactpersoon: Openingsuren
  maandag 09.00 - 12.00 uur en 16.00 - 19.00 uur
dinsdag 09.00 - 12.00 uur
woensdag 09.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur
donderdag 09.00 - 12.00 uur
vrijdag 09.00 - 12.00 uur

In de schoolvakanties is het stadhuis gesloten op woensdagnamiddag.
 Contactpersoon
contactpersoon: Inge  De Koninck - administratief medewerker
telefoon: 03 444 17 41
e-mail: inge.dekoninck@mortsel.be
contactpersoon: Debby Decock Van den Brande - administratief medewerker
telefoon: 03 444 17 42
e-mail: debby.decock@mortsel.be

Extra info op deze website
attesten en beroepskaarten
geboorte en adoptie
peuters en kleuters

© Mortsel - LCP nv
Disclaimer
Stadsbestuur - Stadsplein 1 - 2640 Mortsel - tel.: 03 444 17 17 - fax: 03 444 17 19 - e-mail stad
OCMW Mortsel - Meerminne 6 - 2640 Mortsel - tel.: 03 443 94 00 - fax: 03 448 11 60 - e-mail OCMW