onze stad
bestuur
diensten
leven & welzijn
vrije tijd
wonen & bouwen
milieu & natuur
werken & ondernemen
onderwijs
veiligheid & verkeer
wegenwerken
parkeren
OCMW Mortsel - een stap vooruit

huisstijl
wapenschild
afkortingen
fotoalbum
ruimtelijke uitvoeringsplannen
bombardement 5 april 1943
stad
AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd
OCMW
adviesraden
politieke partijen
openbare onderzoeken
afkondigingen
college
gemeenteraad
managementteam
beleidsdocumenten
voorstelling
samenstelling
wijkverdeling
voorstelling
samenstelling
agenda gemeenteraadszittingen
verslagen / audioverslagen vanaf 24 maart 2015
Archief verslagen gemeenteraadszittingen
OCMW-raad
Vast Bureau
BCSD
beleidsdocumenten
Welzijnsgids
bevoegdheden
samenstelling
agenda
verslagen
bevoegdheden
samenstelling
bevoegdheden
samenstelling
jaarverslagen
Meerjarenplan
Lokaal Sociaal Beleidsplan
Beleidsnota bij budgetten
Reglementen
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Mortsel
adviesraad wonen Mortsel
milieuraad Mortsel
adviesraad lokale economie Mortsel
cultuurraad Mortsel
sportraad Mortsel
ouderenadviesraad Mortsel
jeugdraad Mortsel
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Mortsel
schoolraad GOB Mortsel
schoolraad GTI Mortsel
lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning
forum lokale werkgelegenheid
overlegorgaan adviesraden Mortsel
diversiteitsraad
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
adviezen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
website
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
stad
OCMW
andere
begraafplaatsen
bibliotheek
burgerzaken
communicatiedienst
welzijn
integratie
cultureel centrum
financiële dienst
FORT4
informatica
jeugddienst
lokale economie
onderwijs
personeelszaken
containerpark
secretariaat
sportdienst
stadswerken
technische dienst
veiligheid
wonen
dienstencentra
financiële dienst
gezinszorg
klachtenbehandeling
klusjesdienst
mindermobielencentrale
personeeldienst
poetshulp
woonzorgcentrum Meerminnehof
secretariaat
service- en bejaardenflats
sociale dienst
thuiszorg
vrijwilligerswerking
AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd
brandweer
FOD financiën
Parkeerwinkel
nutsmaatschappijen
parochies
politie
PWA
wachtdiensten
Werkwinkel Mortsel
ZITA
levensloop
kinderopvang
juridische bijstand
vreemdelingen
personen met een handicap
opvoedingswinkel
peuters en kleuters
kinderen
jongeren
huwelijk en echtscheiding
geboorte en adoptie
ouderen
overlijden
cultuur
erfgoed
winkelen in Mortsel
FORT4
sport
jeugd
buurtwerking
vrijwilligers
verenigingen
materiaal lenen
infrastructuur huren
speelplekken
toelagen en subsidies
programmatie en tickets CC Mortsel
activiteiten cultuur
activiteiten op het fort
infrastructuur
cultuurverenigingen
activiteiten
infrastructuur
verenigingen
activiteiten
speelplekken
jeugdverenigingen
programma Grabbelpas
programma SWAP
SWAP XL
wonen
vergunningen
parkeren
verhuizen
huisvesting
toelagen en premies
ruimtelijke uitvoeringsplannen
containerpark
subsidies
afval
bodem
duurzaamheid
duurzame mobiliteit
energie
dierenwelzijn
hinder
lucht
water
activiteiten milieu en duurzaamheid
natuur
natuurgebieden
biodiversiteit
dienst lokale economie
lokale economie
winkelen in Mortsel
Werkwinkel Mortsel
tewerkstelling
Handel & KMO-gids
scholen
academies
onderwijs voor volwassenen
algemene info
politie
brandweer
preventie
parkeren
mobiliteit
ga terug naar de homepagina
ga 1 pagina terug
druk deze pagina af
Digitaal loket Meldingskaart Stratenplan Handel & KMO Verenigingen Immowijzer
Nieuws Activiteiten Links Zoeken Vacature Cadeaubons
 

cultureel centrum

Praktisch


Klik om de afbeelding, in een nieuw venster, op ware grootte te zien.

Koop je tickets online  voor alle voorstellingen,cursussen en workshops.
Voordeliger tickets kopen? Dat kan met een vriendenpas

De voorstellingen waarvoor je de eerst komende maanden nog tickets kan kopen
staan hieronder op een rijtje.AGENDA FEBRUARI

10/02 woensdag    - 15.00uur        -    EX AEQUO  wordt vervangen door KUS   -    familietheater vanaf 5 jaar
11/02 donderdag   - 14.30uur        -    DE GEUR VAN WORTELTJES    -    familiefilm+ workshop van 3.5 tot 5 jaar
19/02 vrijdag          - 19.30uur        -    KRIEP     -    theater vanaf 9 jaar
24/02 woensdag    - 15.00uur        -    HET LIED VAN DE ZEE     -    film/animatie vanaf 7 jaar


AGENDA MAART

02/03 woensdag     -   15.00uur      -    KLAPROOS -   familietheater 2 tot 5 jaar
03/03 donderdag    -   20.15uur      -    HET WEISS EFFECT   -    theater
06/03 zondag          -   15.00 uur     -    BEKDICHTZITSTIL  -   familietheater vanaf 9 jaar
09/03 woensdag     -   20.15uur      -    DE LAATSTE REIS VAN DONALD CROWHURST  -   theater
10/03 donderdag    -   20.00uur      -    DE GESCHIEDENIS VAN ZES VROUWEN VAN VERSCHILLENDE KLEUR  -  woord en dans
11/03 vrijdag           -   20.15uur      -    ENCANTADAS!   -   muziek
16/03 woensdag     -   15.00uur      -    KLEINE ANNA EN LANGE OOM   -   animatiefilm van 3 tot 5 jaar

AGENDA APRIL

06/04 woensdag       -   15.00 uur     -   UILSKUIKEN EN TAKKELING – De Maan – familietheater vanaf 5 jaar
13/04 woensdag       -   15.00uur     -   PIEPKUIKENS – Film 7+
15/04 vrijdag             -   20.15 uur    -    VADERMOORD – muziektheater
22/04 vrijdag             -   20.15 uur    -    IN PARADISE – muziek
23/04 zaterdag          -   11.00 - 14.30 en 15.30 uur  -   SONDERLICH EN ZONEN – familietheater vanaf 8 jaar
24/04 zondag            -   11.00 - 14.30 en 15.30 uur   -  SONDERLICH EN ZONEN – familietheater vanaf 8 jaar
29/04 vrijdag             -   20.00 uur     -  SWEENEY TODD  -   muziek
30/04 zaterdag          -   14.30 en 20.00 uur - SWEENEY TODD - muziek

Film op dinsdag in de schouwburg


Ons aanbod

1. huur - locaties FORT 4
2. huur - locaties CC Mortsel
buurtwerking
Neerdorpen Klassiek 2015- 2016
Seizoen 2015-2016 - schoolvoorstellingen CC Mortsel
Seizoen 2015-2016 - voorstellingen, cursussen, vriendenpas CC Mortsel
Toelagen en subsidies
Verenigingen
Vrijwilligerswerking
adres: Heilig-Kruisstraat 16
2640 Mortsel
telefoon: 03 443 73 80
fax: 03 443 73 89
e-mail: Stuur een e-mail
contactpersoon: Deirdre Lejeune - cultuurfunctionaris
contactpersoon: lijst medewerkers
contactpersoon: Openingsuren
  maandag 14.00 - 19.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur  en 14.00 - 16.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur (van september tot en met december)

Extra info op deze website
FORT4
infrastructuur cultuur
ouderen
toelagen en subsidies vrije tijd
vrijwilligers

© Mortsel - LCP nv
Disclaimer
Stadsbestuur - Stadsplein 1 - 2640 Mortsel - tel.: 03 444 17 17 - fax: 03 444 17 19 - e-mail stad
OCMW Mortsel - Meerminne 6 - 2640 Mortsel - tel.: 03 443 94 00 - fax: 03 448 11 60 - e-mail OCMW