onze stad
bestuur
diensten
leven & welzijn
vrije tijd
wonen & bouwen
milieu & natuur
werken & ondernemen
onderwijs
veiligheid & verkeer
wegenwerken
parkeren
OCMW Mortsel - een stap vooruit

huisstijl
wapenschild
afkortingen
fotoalbum
ruimtelijke uitvoeringsplannen
bombardement 5 april 1943
stad
autonoom gemeentebedrijf (AGB)
OCMW
adviesraden
politieke partijen
openbare onderzoeken
afkondigingen
college
gemeenteraad
managementteam
beleidsdocumenten
voorstelling
samenstelling
wijkverdeling
voorstelling
samenstelling
agenda gemeenteraadszittingen
verslagen gemeenteraadszittingen
OCMW-raad
Vast Bureau
BCSD
beleidsdocumenten
Welzijnsgids
bevoegdheden
samenstelling
agenda
verslagen
bevoegdheden
samenstelling
bevoegdheden
samenstelling
jaarverslagen
Meerjarenplan
Lokaal Sociaal Beleidsplan
Beleidsnota bij budgetten
Reglementen
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Mortsel
adviesraad wonen Mortsel
milieuraad Mortsel
adviesraad lokale economie Mortsel
cultuurraad Mortsel
sportraad Mortsel
ouderenadviesraad Mortsel
gezinsraad Mortsel
jeugdraad Mortsel
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Mortsel
schoolraad GOB Mortsel
schoolraad GTI Mortsel
lokaal overleg kinderopvang
forum lokale werkgelegenheid
overlegorgaan adviesraden Mortsel
diversiteitsraad
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
adviezen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
website
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
stad
OCMW
andere
begraafplaatsen
bibliotheek
burgerzaken
communicatiedienst
welzijn
integratie
cultureel centrum
financiële dienst
FORT4
informatica
jeugddienst
lokale economie
onderwijs
personeelszaken
containerpark
secretariaat
sportdienst
stadswerken
technische dienst
veiligheid
wonen
dienstencentra
financiële dienst
gezinszorg
klachtenbehandeling
klusjesdienst
mindermobielencentrale
personeeldienst
poetshulp
woonzorgcentrum Meerminne
secretariaat
service- en bejaardenflats
sociale dienst
thuiszorg
vrijwilligerswerking
autonoom gemeentebedrijf (AGB)
brandweer
FOD financiën
Parkeerwinkel
nutsmaatschappijen
parochies
politie
PWA
wachtdiensten
Werkwinkel Mortsel
ZITA
levensloop
kinderopvang
juridische bijstand
vreemdelingen
personen met een handicap
opvoedingswinkel
peuters en kleuters
kinderen
jongeren
huwelijk en echtscheiding
geboorte en adoptie
ouderen
overlijden
cultuur
erfgoed
winkelen in Mortsel
FORT4
sport
jeugd
buurtwerking
vrijwilligers
verenigingen
materiaal lenen
infrastructuur huren
speelplekken
toelagen en subsidies
programmatie en tickets CC Mortsel
activiteiten cultuur
activiteiten op het fort
infrastructuur
cultuurverenigingen
activiteiten
infrastructuur
verenigingen
activiteiten
speelplekken
jeugdverenigingen
programma Grabbelpas
programma SWAP
SWAP XL
wonen
vergunningen
parkeren
verhuizen
huisvesting
toelagen en premies
ruimtelijke uitvoeringsplannen
containerpark
subsidies
afval
bodem
duurzaamheid
duurzame mobiliteit
energie
dierenwelzijn
hinder
lucht
water
activiteiten milieu en duurzaamheid
natuur
natuurgebieden
biodiversiteit
dienst lokale economie
lokale economie
winkelen in Mortsel
Werkwinkel Mortsel
tewerkstelling
Handel & KMO-gids
scholen
academies
onderwijs voor volwassenen
algemene info
politie
brandweer
preventie
parkeren
mobiliteit
ga terug naar de homepagina
ga 1 pagina terug
druk deze pagina af
Digitaal loket Meldingskaart Stratenplan Handel & KMO Verenigingen Immowijzer
Nieuws Activiteiten Links Zoeken Vacature Cadeaubons
 

cultureel centrum

Praktisch


Klik om de afbeelding, in een nieuw venster, op ware grootte te zien.

THEATER in de kijker

vrijdag 25 april - 20.15 uur

FFWD - met Braam Verreth

zaterdag 17 mei en zondag 18 mei - 21.30uur
Till we meet again (mother) - unieke voorstelling rond de Groote Oorlog


FILM IN APRIL

woensdag 9 april - 15.00uur
Manneke Maan - film 5+

donderdag 10 april - 15.00uur
Brammetje Baas - film 5+

woensdag 16 april - 15.00uur
Kirikou en de heks
- film 5 tot 9 jaar

dinsdag 29 april - 20.15 uur
Peter en de wolf en the monster of nix - animatie, kortfilm

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Koop hier je tickets online.

Ontdek de voordelen van een vriendenpas

---------------------------------------------------------------------------------------------------
CINEMA-M  brengt film op dinsdag  
---------------------------------------------------------------------------------------------------


Ons aanbod

100% ZELFGEMARKT: Mortselse markt voor creatief talent
Bombardement 5 april 1943
buurtwerking
Cursussen Cultureel Centrum 2013-2014
FORT4 - FortBom
FortBom - 7 september 2014 - festival FORT 4
Into the trees - een kunstproject met dode bomen
locaties en bereikbaarheid CC Mortsel
Neerdorpen Klassiek 2013-2014
Programma seizoen 2013 - 2014
reserveren en betalen
Schoolvoorstellingen Cultureel Centrum 2013-2014
Toelagen en subsidies
Vlaanderen feest!
Vriendenpas seizoen 2013-2014
vrijwilligerswerking
Week van de Amateurkunsten - WAK 2014
Zomer op FORT4
adres: Heilig-Kruisstraat 16
2640 Mortsel
telefoon: 03 443 73 80
fax: 03 443 73 89
e-mail: Stuur een e-mail
contactpersoon: Deirdre Lejeune - cultuurfunctionaris
contactpersoon: lijst medewerkers
contactpersoon: Openingsuren
  maandag 14.00 - 19.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur  en 14.00 - 16.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur (van september tot en met april)

Extra info op deze website
FORT4
infrastructuur cultuur
infrastructuur huren
vrijwilligers

© Mortsel - LCP nv
Disclaimer
Stadsbestuur - Stadsplein 1 - 2640 Mortsel - tel.: 03 444 17 17 - fax: 03 444 17 19 - e-mail stad
OCMW Mortsel - Meerminne 6 - 2640 Mortsel - tel.: 03 443 94 00 - fax: 03 448 11 60 - e-mail OCMW