onze stad
bestuur
diensten
leven & welzijn
vrije tijd
wonen & bouwen
milieu & natuur
werken & ondernemen
onderwijs
veiligheid & verkeer
wegenwerken
parkeren
OCMW Mortsel - een stap vooruit

huisstijl
wapenschild
afkortingen
fotoalbum
ruimtelijke uitvoeringsplannen
bombardement 5 april 1943
stad
AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd
OCMW
adviesraden
politieke partijen
openbare onderzoeken
afkondigingen
college
gemeenteraad
managementteam
beleidsdocumenten
voorstelling
samenstelling
wijkverdeling
voorstelling
samenstelling
agenda gemeenteraadszittingen
verslagen / audioverslagen vanaf 24 maart 2015
Archief verslagen gemeenteraadszittingen
OCMW-raad
Vast Bureau
BCSD
beleidsdocumenten
Welzijnsgids
bevoegdheden
samenstelling
agenda
verslagen
bevoegdheden
samenstelling
bevoegdheden
samenstelling
jaarverslagen
Meerjarenplan
Lokaal Sociaal Beleidsplan
Beleidsnota bij budgetten
Reglementen
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Mortsel
adviesraad wonen Mortsel
milieuraad Mortsel
adviesraad lokale economie Mortsel
cultuurraad Mortsel
sportraad Mortsel
ouderenadviesraad Mortsel
jeugdraad Mortsel
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Mortsel
schoolraad GOB Mortsel
schoolraad GTI Mortsel
lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning
forum lokale werkgelegenheid
overlegorgaan adviesraden Mortsel
diversiteitsraad
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
adviezen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
website
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
stad
OCMW
andere
begraafplaatsen
bibliotheek
burgerzaken
communicatiedienst
welzijn
integratie
cultureel centrum
financiële dienst
FORT4
informatica
jeugddienst
lokale economie
onderwijs
personeelszaken
containerpark
secretariaat
sportdienst
stadswerken
technische dienst
veiligheid
wonen
dienstencentra
financiële dienst
gezinszorg
klachtenbehandeling
klusjesdienst
mindermobielencentrale
personeeldienst
poetshulp
woonzorgcentrum Meerminnehof
secretariaat
service- en bejaardenflats
sociale dienst
thuiszorg
vrijwilligerswerking
AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd
brandweer
FOD financiën
Parkeerwinkel
nutsmaatschappijen
parochies
politie
PWA
wachtdiensten
Werkwinkel Mortsel
ZITA
levensloop
kinderopvang
juridische bijstand
vreemdelingen
personen met een handicap
opvoedingswinkel
peuters en kleuters
kinderen
jongeren
huwelijk en echtscheiding
geboorte en adoptie
ouderen
overlijden
cultuur
erfgoed
winkelen in Mortsel
FORT4
sport
jeugd
buurtwerking
vrijwilligers
verenigingen
materiaal lenen
infrastructuur huren
speelplekken
toelagen en subsidies
programmatie en tickets CC Mortsel
activiteiten cultuur
activiteiten op het fort
infrastructuur
cultuurverenigingen
activiteiten
infrastructuur
verenigingen
activiteiten
speelplekken
jeugdverenigingen
programma Grabbelpas
programma SWAP
SWAP XL
wonen
vergunningen
parkeren
verhuizen
huisvesting
toelagen en premies
ruimtelijke uitvoeringsplannen
containerpark
subsidies
afval
bodem
duurzaamheid
duurzame mobiliteit
energie
dierenwelzijn
hinder
lucht
water
activiteiten milieu en duurzaamheid
natuur
natuurgebieden
biodiversiteit
dienst lokale economie
lokale economie
winkelen in Mortsel
Werkwinkel Mortsel
tewerkstelling
Handel & KMO-gids
scholen
academies
onderwijs voor volwassenen
algemene info
politie
brandweer
preventie
parkeren
mobiliteit
ga terug naar de homepagina
ga 1 pagina terug
druk deze pagina af
Digitaal loket Meldingskaart Stratenplan Handel & KMO Verenigingen Immowijzer
Nieuws Activiteiten Links Zoeken Vacature Cadeaubons
 

bibliotheek

Praktisch


Klik om de afbeelding, in een nieuw venster, op ware grootte te zien.

De bibliotheek bezit duizenden gedrukte en audiovisuele materialen: romans, informatieve boeken, reisgidsen, naslagwerken, strips, jeugdboeken, prentenboeken, cd's en dvd's. Deze materialen staan met zorg opgesteld in een aangename, lichte en ruime uitleenzaal met een speciale hoek voor de allerkleinsten en zithoeken en werkplekken verspreid over de 760 m2. Voor de informatieve werken wordt gebruik gemaakt van geïntegreerde opstelling waardoor alle informatie over een onderwerp of het nu een boek, tijdschrift, naslagwerk, cd of dvd is, bij elkaar opgesteld staan. De ganse collectie is opgenomen in een geautomatiseerde en gebruikersvriendelijke catalogus die je informeert of het gezochte aanwezig is, waar het zich in de bibliotheek bevindt of wanneer het, indien uitgeleend, terug verwacht wordt.
Je kan er ook surfen op het internet of de actualiteit volgen in zeven kranten en meer dan 150 tijdschriften. Je betaalt geen lidgeld voor de bibliotheek en ook het ontlenen is kosteloos. De uitleentermijn bedraagt voor uitleenbare materialen telkens drie weken. Het gebruik van internet is kosteloos voor een sessie van 30 minuten.


Onze vernieuwde catalogus staat online op : 

http://mortsel.bibliotheek.be


Ons aanbod

aankoopsuggestie
activiteiten in onze bib : 2015
activiteiten in onze bib : 2016
audiovisuele materialen
bib aan huis
boeken
catalogus
daisy boeken
dienstreglement van de bibliotheek
extra diensten
foto's bib
inspraak- en adviesorganen
internet
kinder- en jeugdjury
klasbezoeken
leesgroepen
sluitingsdagen 2015
sluitingsdagen 2016
uitleenadministratie van de bibliotheek
vakantieregeling
adres: Eggestraat 32-34
2640 Mortsel
Toon op het stratenplan
telefoon: 03 440 18 20
fax: 03 440 17 05
e-mail: Stuur een e-mail
contactpersoon: Erwin Van Caimere - bibliothecaris
contactpersoon: lijst medewerkers
contactpersoon: Openingsuren
  maandag: 14.00 - 20.00 uur
dinsdag: 14.00 - 20.00 uur
woensdag: 10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
donderdag: 14.00 - 20.00 uur
vrijdag: 14.00 - 18.00 uur
zaterdag: 9.30 - 12.30 uur

Extra info op deze website
jeugd
jongeren
kinderen
materiaal lenen

© Mortsel - LCP nv
Disclaimer
Stadsbestuur - Stadsplein 1 - 2640 Mortsel - tel.: 03 444 17 17 - fax: 03 444 17 19 - e-mail stad
OCMW Mortsel - Meerminne 6 - 2640 Mortsel - tel.: 03 443 94 00 - fax: 03 448 11 60 - e-mail OCMW