onze stad
bestuur
diensten
leven & welzijn
vrije tijd
wonen & bouwen
milieu & natuur
werken & ondernemen
onderwijs
veiligheid & verkeer
wegenwerken
parkeren
OCMW Mortsel - een stap vooruit

huisstijl
wapenschild
afkortingen
fotoalbum
ruimtelijke uitvoeringsplannen
bombardement 5 april 1943
stad
AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd
OCMW
adviesraden
politieke partijen
openbare onderzoeken
afkondigingen
college
gemeenteraad
managementteam
beleidsdocumenten
voorstelling
samenstelling
wijkverdeling
voorstelling
samenstelling
agenda gemeenteraadszittingen
verslagen / audioverslagen vanaf 24 maart 2015
Archief verslagen gemeenteraadszittingen
OCMW-raad
Vast Bureau
BCSD
beleidsdocumenten
Welzijnsgids
bevoegdheden
samenstelling
agenda
verslagen
bevoegdheden
samenstelling
bevoegdheden
samenstelling
jaarverslagen
Meerjarenplan
Lokaal Sociaal Beleidsplan
Beleidsnota bij budgetten
Reglementen
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Mortsel
adviesraad wonen Mortsel
milieuraad Mortsel
adviesraad lokale economie Mortsel
cultuurraad Mortsel
sportraad Mortsel
ouderenadviesraad Mortsel
jeugdraad Mortsel
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking Mortsel
schoolraad GOB Mortsel
schoolraad GTI Mortsel
lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning
forum lokale werkgelegenheid
overlegorgaan adviesraden Mortsel
diversiteitsraad
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
adviezen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
website
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
voorstelling
agenda
verslagen
stad
OCMW
andere
begraafplaatsen
bibliotheek
burgerzaken
communicatiedienst
welzijn
integratie
cultureel centrum
financiële dienst
FORT4
informatica
jeugddienst
lokale economie
onderwijs
personeelszaken
containerpark
secretariaat
sportdienst
stadswerken
technische dienst
veiligheid
wonen
dienstencentra
financiële dienst
gezinszorg
klachtenbehandeling
klusjesdienst
mindermobielencentrale
personeeldienst
poetshulp
woonzorgcentrum Meerminnehof
secretariaat
service- en bejaardenflats
sociale dienst
thuiszorg
vrijwilligerswerking
AGB Mortsel Patrimonium en Vrije Tijd
brandweer
FOD financiën
Parkeerwinkel
nutsmaatschappijen
parochies
politie
PWA
wachtdiensten
Werkwinkel Mortsel
ZITA
levensloop
kinderopvang
juridische bijstand
vreemdelingen
personen met een handicap
opvoedingswinkel
peuters en kleuters
kinderen
jongeren
huwelijk en echtscheiding
geboorte en adoptie
ouderen
overlijden
cultuur
erfgoed
winkelen in Mortsel
FORT4
sport
jeugd
buurtwerking
vrijwilligers
verenigingen
materiaal lenen
infrastructuur huren
speelplekken
toelagen en subsidies
programmatie en tickets CC Mortsel
activiteiten cultuur
activiteiten op het fort
infrastructuur
cultuurverenigingen
activiteiten
infrastructuur
verenigingen
activiteiten
speelplekken
jeugdverenigingen
programma Grabbelpas
programma SWAP
SWAP XL
wonen
vergunningen
parkeren
verhuizen
huisvesting
toelagen en premies
ruimtelijke uitvoeringsplannen
containerpark
subsidies
afval
bodem
duurzaamheid
duurzame mobiliteit
energie
dierenwelzijn
hinder
lucht
water
activiteiten milieu en duurzaamheid
natuur
natuurgebieden
biodiversiteit
dienst lokale economie
lokale economie
winkelen in Mortsel
Werkwinkel Mortsel
tewerkstelling
Handel & KMO-gids
scholen
academies
onderwijs voor volwassenen
algemene info
politie
brandweer
preventie
parkeren
mobiliteit
ga terug naar de homepagina
ga 1 pagina terug
druk deze pagina af
Digitaal loket Meldingskaart Stratenplan Handel & KMO Verenigingen Immowijzer
Nieuws Activiteiten Links Zoeken Vacature Cadeaubons
 
 

Rommelmarkt en jaarmarkt in Mortsel-dorp

tot: Organisatie

stad Mortsel

tot: Contactpersoon

margo.magis@mortsel.be

tot: datum

21.09

tot: waar?

Mortsel-dorp


Info

De traditionele jaarmarkt en rommelmarkt in de straten van Mortsel-dorp vindt dit jaar plaats op 21 september.

Rommelmarkt
van 09.00 tot 16.00 uur
Aan de Sint-Benedictuskerk en aangrenzende straten. Er mogen enkel tweedehandsvoorwerpen verkocht worden.

Jaarmarkt
van 10.00 tot 13.00 uur
Standplaatsen dieren:
- warmbloedpaarden, Belgische trekpaarden: Hof ter Linden / Jacob van Arteveldestraat
- Shetlandpony’s, Wellspony’s, pony’s, ezels: Hof ter Linden
- zwartbont en wit-roodbont: Elf-julistraat
- kleinvee, pluimvee, duiven en konijnen: pleintje Hof ter Linden

Prijskeuring van de dieren vanaf 10.30 uur door een jury. Eigenaars van de dieren met de meeste punten worden beloond met een geldprijs.

Ambachten
van 10.00 tot 16.00 uur
Oude ambachten kan je vinden rond de Sint- Benedictuskerk: kantklossen, imkersgilde, angora spinnen, gehaakte poppen en figuren, stoelen karneren, pottendraaien, mandenvlechten, schriftbeeldhouwen, karikatuurtekenen, figuurzagen.

Kinderboerderij
Deze boerderij staat in Hof ter Linden in de voormiddag. Je vindt er in het huisje en op het erfje o.a. een lamaatje, alpaca, ezel, pony, kalfje, biggetje, diverse soorten schaapjes en geitjes, ganzen, eenden, kippen, grote en kleine konijntjes en twee duiven op de til. Iedereen mag tussen de dieren lopen en om wat langer van de dieren te kunnen genieten zijn er strobalen om op te zitten.

Kameel
In de kinderboerderij, gratis ritjes voor de kinderen tussen 10.00 en 14.00 uur.

Hoefsmid
in de voormiddag
Op het pleintje van Hof ter Linden zie je de hoefsmid in actie.

Woonzorgcentrum Meerminnehof
Het OCMW van Mortsel zal op de jaarmarkt aanwezig zijn met een infostand over de bouwwerken van het nieuwe woonzorgcentrum Meerminnehof.

Verkoop gevonden fietsen
Gevonden fietsen en fietsmateriaal worden te koop aangeboden bij de dienst stadswerken, Sint-Benedictusstraat 63 om 10.00 uur. Tussen 09.00 en 10.00 uur kan je alle fietsen die te koop worden aangeboden bekijken. Om 10.00 uur start de verkoop.


Meer info? Dienst representatie, Margo Magis, tel. 03 444 17 20, e-mail margo.magis@mortsel.be, website www.mortsel.be.huidig overzicht

© Mortsel - LCP nv
Disclaimer
Stadsbestuur - Stadsplein 1 - 2640 Mortsel - tel.: 03 444 17 17 - fax: 03 444 17 19 - e-mail stad
OCMW Mortsel - Meerminne 6 - 2640 Mortsel - tel.: 03 443 94 00 - fax: 03 448 11 60 - e-mail OCMW