Waar kan je hinder ondervinden van werken in Mortsel

Na het bouwverlof wordt er opnieuw op enkele plaatsen gewerkt. Hieronder een overzicht:

Edegemsestraat

 • Wat? Verbeteringswerken nutsmaatschappijen
 • Wanneer? Van 16 augustus tot 15 september
 • Hinder? Ja. autoverkeer blijft mogelijk, maar er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Concreet zullen er 14 verschillende fases zijn. De werf schuift dus op. Wanneer een stukje is afgewerkt, wordt alles dichtgelegd en wordt er wat verder opgebroken. De werfzones omvatten telkens het volledige voetpad en het fietspad, waarlangs een veilige doorgang voor de voetgangers en fietsers voorzien wordt. Huizen blijven steeds via een loopbrug bereikbaar. Daar waar de sleuf voorbij een zijstraat komt (Gustaaf Lavastraat, E. Thieffrylaan) wordt telkens de helft van de straat opengelaten om verkeer over stalen rijplaten door te laten. Garages zijn tijdelijk niet beschikbaar. Slechts op één moment moet er een sleuf naar het midden van de Edegemsestraat gegraven worden, om de leidingen naar de overkant van de straat te brengen. Op dat moment zal er langs beide kanten van de Edegemsestraat dus een werfzone zijn. Ook op dat moment blijft het verkeer echter mogelijk, zij het afwisselend via tijdelijke verkeerslichten.
 • De Lijn voorziet omleidingen voor buslijnen 140 en 141.

Molenlei

 • Wat? Vellen van bomen
 • Wanneer? Maandag 31/07 en dinsdag 1/08
 • Hinder? Tussen Mechelsesteenweg en Lourdeslaan moet de straat afgesloten worden voor alle verkeer. Er wordt enerzijds een omleiding voorzien langs de Lourdeslaan en de Hovestraat en anderzijds langs de Boniverlei en de Mechelsesteenweg. Ook de bussen van De Lijn worden tijdelijk omgeleid. Er is bovendien een parkeerverbod langs beide zijden van de straat. Het gedeelte tussen de Lourdeslaan en Edegemsestraat wordt NIET afgesloten voor verkeer.

Sint-Benedictusstraat

 • Wat? Er moet een aansluiting voor de waterleiding gebeuren ter hoogte van huisnummer 128. Hierdoor is de rijbaan opengebroken en is er geen doorgang meer voor het verkeer.
 • Wanneer? Dinsdag 1/08
 • Hinder? Het verkeer wordt omgeleid via de Liersesteenweg en de Vestinglaan. Voetgangers kunnen ter plaatse wel nog door.

Floralaan

 • Wat? Kabel- en sleufwerken in opdracht van Engie Fabricom ter hoogte van huisnummer 21
 • Wanneer? Donderdag 3/08
 • Hinder? Het voetpad en een deel van de rijweg wordt hiervoor ingenomen. De enkelrichting in de Floralaan wordt die dag opgeheven zodat bewoners hun woning kunnen bereiken. Fietsers kunnen met de fiets aan de hand de werken passeren. Ter hoogte van de werken geldt er een parkeerverbod.

Lodewijk Dosfellei

 • Wat? Eénrichtingsverkeer in de Lodewijk Dosfellei. De rijstrook aan de zijde van het bouwproject Brialmont wordt ingenomen om de buitenomgeving en het voetpad te kunnen aanleggen. Het verkeer richting Fortstraat moet dus over de linkerrijstrook rijden.
 • Wanneer? Van maandag 7/08 tot en met vrijdag 18/08, enkel op werkdagen. Tijdens het weekend en op feestdagen is dubbelrichting wel mogelijk en wordt de signalisatie afgedekt en/of verwijderd.
 • Hinder? In de Fortstraat mag het plaatselijk verkeer in beide richtingen blijven rijden zodat de bewoners van de Fortstraat, Lodewijk Dosfellei en het Dosfelhof hun woning kunnen bereiken. Voor het verkeer dat normaal gezien de Fortstraat inrijdt om zo richting Stadsplein te gaan, wordt een omleiding voorzien via de Heirbaan-Drabstraat en de Antwerpsestraat-Statielei.

Selland

 • Wat? Heraanleg voetpad
 • augustus/september 2017

Meer nieuws

Uitgelicht